Följ

Texteditorn för elever i Digiexam-appen

Texteditorn i Digiexam-appen eleverna använder är i grund samma som den lärare har när de skapar ett prov på sitt lärarkonto.

I fritextfrågor kan eleverna svara med text, ekvationer och ett ritverktyg. 

Screenshot_2022-11-17_at_10.49.48.png

Grundfunktionaliteten vid textframställning innebär att eleverna endast kan arbeta med egen producerad text i texteditorn, dvs den text de själva har skapat kan de kopiera, klippa ut och klistra i sitt textsvar.


 

Provets inställning kan tillåta eleven att kopiera-klistra in text till sitt svar. I nedlåst läge innebär det att endast text tillgänglig inuti provet (Publik provbeskrivning, Frågor och tillåtna länkar) kan användas.

Screenshot_2022-11-22_at_15.26.27.png

* Tillåt att kopiera-klistra text i provet

Slå på för att tillåta eleverna att kopiera-klistra in text till sitt svar. 

 


 

Användbara funktioner för elever vid olika typer av textframställning

Screenshot_2022-11-09_at_08.22.09.png

Helskärmsläge - ger eleven möjlighet att förstora textrutan och dölja frågan.

 

Screenshot_2022-11-09_at_08.23.03.png     

Stavningskontroll - en manuell stavningskontroll finns tillgänglig om provets inställningar tillåter det. Stavningskontrollen indikerar felstavade ord och eleven kan högerklicka på det markerade ordet och själv välja att ersätta ordet utifrån de ordförslag som visas.  Den har stöd för svenska samt amerikansk och brittisk engelska. 

 

Screenshot_2022-11-09_at_08.23.34.png

Ekvationseditor -eleven kan svara med ekvationer och matematisk text i linje med övrig text eller som en egen uppställning.

 

Screenshot_2022-11-09_at_08.21.36.png

Ritverkyg - eleven kan bifoga en eller flera ritningar i tillägg till sitt skrivna svar.

Screenshot_2022-11-17_at_10.52.04.png

Funktioner i ritverktyget

Screenshot_2022-11-22_at_15.38.00.png

Symbolförklaringar i ritverktyget

Screenshot_2022-11-22_at_15.40.42.png  Markera eller Välj

Screenshot_2022-11-22_at_15.42.14.png  Frihandsrita

1.png  Linje

2.png  Pil

3.png  Geometriska former

4.png  Infoga textruta

5.png  Fyll (färg)

6.png  Färg

7.png  Tjocklek (linjer)

9.png  Ta bort/Sudda

10.png  Radera 

11.png  Infoga rutnät (Obs! ej synligt i rättningsvyn)

12.png  Tillbaka/ångra

13.png  Framåt

14.png  Spara

 


Texteditorn är byggd på Froala och ekvationseditorn är på Mathquill

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer