Följ

Tillåt kopiera-klistra text i provet

 

Grundfunktionaliteten vid textframställning i Digiexam-appen innebär att eleverna endast kan arbeta med egen producerad text i texteditorn, dvs den text de själva har skapat kan de kopiera, klippa ut och klistra i sitt textsvar.

 


 

Tillåt att kopiera-klistra text i provet

Provets inställning kan tillåta eleven att kopiera-klistra in text till sitt svar. I nedlåst läge innebär det att endast text tillgänglig inuti provet (Publik provbeskrivning, Frågor och tillåtna länkar) kan användas.

 

Screenshot_2022-12-08_at_10.45.24.png

 


 

Exempel på hur funktionen kan användas

  • Tillåt eleverna att använda en uppsatsmall eller annan text i provet 
  • Tillåt eleverna att kommentera och göra utdrag av en tillgänglig text
  • Tillåt eleverna att klistra in text från en webblänk i provet

 

Tillåt eleverna att använda en uppsatsmall eller annan text i provet 

Om inställningen är På, kan eleverna kopiera och klistra in text tillgänglig i provet. 

Screenshot_2022-12-08_at_10.10.41.png

Eleverna kan kopiera in uppsatsmallen och använda den i provet

Screenshot_2022-12-08_at_10.12.58.png

 


 

Tillåt eleverna att kommentera och göra utdrag av en tillgänglig text

Om inställningen är På, kan eleverna kopiera och klistra text från en fråga eller instruktion.

Screenshot_2022-12-08_at_10.27.31.png

Eleverna kan markera utvalda delar av en fråga eller instruktion och kopiera in texten för att göra en egen kommentar.

Screenshot_2022-12-08_at_10.27.53.png

 


 

Tillåt eleverna att klistra in text från en webblänk i provet

Eleverna kan tillåtas att kopiera in text från vitlistad webblänkar (Medialänkar) i provet. Till exempel från en miniräknare som lagts till via Lägg till media.

Screenshot_2022-12-08_at_10.37.49.png

Screenshot_2022-12-08_at_10.38.17.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer