Följ

Textredigeraren kan bugga när stavningskontrollen är på

Beskrivning:

Det har rapporterats att markören kan bete sig på ett par märkligt sätt medan en elev/student skriver en text. Detta verkar ske endast när stavningskontrollen är påslagen. Dessa har rapporterats hittills:

  • Radbrytning görs inte på ett korrekt sätt
  • Typsnitt- och storleksbyte 

 

Workaround/Lösning:

Vi har sett att i vissa fall har en hård omstart av enheten hjälp, det vill säga hålla in ström-knappen på enheten tills enheten slocknar helt (ca. 10 sekunder). Därefter låser läraren upp provet för eleven/studenten i övervakningsvyn eller med USB-minne för att eleven/studenten ska kunna fortsätta med provet/tentan (guide om upplåsning). I dagsläget finns det inga andra sätt att undvika buggen, på enheter där detta sker, än att stänga av stavningskontrollen.

Vilka påverkas?

Elever. Vissa enheter.

Status:

Vi jobbar på en lösning och hoppas kunna släppa en fix som åtgärdar detta problem så snart som möjligt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer