Följ

Webb-app uppdateringar

Jan - Mar 2024

 

Nytt/uppdateringar

 • Cloud print
 • Iteration av "antal ord" i vyerna utskrift och publicering

Fixar

 • Ordluckor i provmallar
 • Arkivering av gamla provmallar
 • Filformat för nedladdade PDF filer

 


 

Aug - Dec 2023

 

Nytt/uppdateringar

 • -

Fixar

 • Byte av e-postleverantör på grund av ett problem med den gamla e-postleverantören som inte skickade länkar för att skapa konto och återställa lösenord tillräckligt snabbt
 • Fix för ordluckor

 

Maj - Jul 2023

 

Nytt/uppdateringar

 • Support för hebreiska i PDF funktionen

Fixar

 • Diverse PDF funktion fixar
 • Fel tid visas i övervakningsvyn i vissa tidszoner
 • Diverse bugg-fixar

 


 

Apr 2023

 

Nytt/uppdateringar

 • Adderar fler val för PDF utskrift/sparande
 • Ritningar inkluderas i PDF utskrifter/sparande

Fixar

 • Diverse bugg-fixar

 


 

Mar 2023

 

Nytt/uppdateringar

 • Adderar fel val för PDF utskrift/sparande

Fixar

 • Formatering på elevers/studenters text vid inklistring
 • Fel felmeddelande visades om fel epost/lösenord matades in
 • Diverse bugg-fixar

 

Feb 2023

 

Nytt/uppdateringar

 • Se alla elever/studenter inom organisationen via Student-menyn
 • Filtrera alla konton som har en epost som elev-/studentkod
 • Ladda ned elevsvar som enskilda PDF-filer

Fixar

 • Bilder laddas upp som bilagor i skapade prov

 

 Dec 2022

 

Nytt/uppdateringar

-

Fixar

 • SAML-problem kopplat till Skolfederationen (pga. ändringar hos Skolfederationen)
 • Bokstaven "e" kan inte skrivas in i en ordlucka vid skapande av prov/tenta
 • "Kopiera föregående fråga" länkar ordluckor


Nov 2022

 

Nytt/uppdateringar

 • Rebranding (ny logotyp och färger)
 • Ny textredigerare för prov-/tentaskapare

Fixar

 • Word gap-svar uppdateras inte vid byte av elev/student i rättningsvyn
 • Svar skrivna med ekvationsredigeraren syns inte i betygsvyn
 • Svar skrivna med ekvationsredigeraren uppdateras inte när man byter elev/student i rättningsvyn


Jun - Okt 2022

 

Nytt/uppdateringar

 • Full radering av prov/tentor

Fixar

 • Knappen "Ladda ned offlinefil" för schemalagda prov/tentor
 • Beräkning av poäng i rättningsvyn

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer