Följ

[Chromebook] Offline start och inlämning visar blank filhanterare

Beskrivning:

På Chromebook blir filhanteraren blank på vissa enheter vid start eller inlämning med USB sticka. För start innebär det att det inte går att hitta filen och därmed inte kunna starta offline. För inlämning innebär det att det ej går att välja USB-stickan för att spara offlinesvarsfilen.

 

Workaround:

Svaren finns sparade lokalt på enheten och för att få in elevens/studentens svar behöver följande steg göras på samma enhet som eleven/studenten genomförde provet/tentan på:

  1. Eleven/studenten ska avsluta Digiexam genom en hård omstart, dvs. hålla in ström-knappen tills enheten startar om helt (svaren kommer inte att försvinna).
  2. Läraren låser upp provet för eleven/studenten i övervakningsvyn (följ denna guide).
  3. Eleven/studenten startar provet igen på samma enhet med exakt samma uppgifter (E-postadress och elev/student -kod) och på samma enhet som första gången provet startades (dessa uppgifter syns i Övervakningsvyn om eleven/studenten inte är säker på vilka uppgifter som använts).
  4. Eleven/studenten kan nu fortsätta skriva provet eller klicka på Lämna in.

 

Vilka påverkas?

Användare av Chromebook enheter.

 

Status:

Vi har återskapat detta på en enhet, men inte på andra. Arbetet pågår för att hitta orsaken till detta.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer