Följ

Kommande plattformsförbättringar 2023

I år firar vi 10 år med kunder och att över 12 miljoner prov har lämnats in i Digiexam. Efter ett decennium av erfarenhet är det nu dags att framtidssäkra plattformen för alla våra 900+ kunder.

Utvecklingen av ny teknik går otroligt fort och vi vill fortsätta vara en innovativ tjänst som stöttar den digitala transformationen inom utbildningssektorn. För att ännu bättre tillgodose era behov bygger vi nu om vår plattform och uppdaterar oss med en mer modern teknologi.

Nedan vill vi uppdatera er med vad vi gör, när vi gör det samt vilka nyheter som ni kan se fram emot.

 

Steg I - Ny och förbättrad Digiexam-app för elever och studenter

Vi har redan påbörjat arbetet med Digiexam-appen för elever och studenter, vilket är ett arbete som pågår fram till och med sommaren 2023 och med en planerad release under hösten.

Baserat på feedback från produkt experterna, ni användare, sammanfattar vi de viktigaste förbättringarna och det som direkt påverkar elever och studenter nedan.

  • Nya frågetyper, till exempel “Rita på bild”.
  • Uppdaterad användarvänlighet för elever, till exempel möjlighet till Split Screen.
  • Förbättrat funktionalitet för examinationer på distans.
  • Ny Chromebook-applikation som inte kräver kiosk-läge för nedlåsning av enheten och som har stöd för ej managerade enheter, dvs privatägda Chromebooks. Innebär även stöd för SSO på Chromebooks.

 

Steg II - Ny och förbättrad webbapplikation för lärare och administratörer

Efter sommaren påbörjar vi arbetet med att uppdatera webbapplikationen. I detta projekt planerar vi att genomföra flertalet förbättringar av befintlig funktionalitet och användarvänlighet samt lägga till en hel del ny funktionalitet. En lansering av den uppdaterade webbapplikationen planeras till december 2023.

Med målsättningen att innehåll, utformning och funktion blir anpassade och optimerade efter det behov som finns hos er kunder, kommer vi att bjuda in er för att vara en del av detta utvecklingsarbete. Om ni är intresserade av att vara med och ta plattformen till nya nivåer så hör av er till oss på customers@digiexam.se.

 

Steg III - Ny GDPR setup med olika val efter era förutsättningar

Som ett sista steg när alla bitar är på plats, möjliggör vår nya plattform för ett helt nytt GDPR-erbjudande. Lansering av denna uppdatering planeras till Q1 2024.

Uppdateringen gör att ni kommer att få fler valmöjligheter för hur er data kan processas och lagras utifrån era preferenser och förutsättningar. Nedan följer möjliga alternativ: 

  • Genom en amerikanskägd europeisk molntjänst inom EU (Google Cloud med SCC som idag) men med förstärkt hantering och säkerhet för kryptering och krypteringsnycklar. 
  • Genom en europeisk molntjänst inom EU.
  • Genom en svensk molntjänst inom Sverige.
  • Inom er egen lokala infrastruktur.

 

Vi upplever att allt fler kunder kommer att se över sina avtal med leverantörer med tanke på hur Cloud Act och nya Privacy shield tolkas. Vår egen Data Protection Officer gör bedömningen att det finns anledning att stärka och uppdatera sin GDPR-strategi och vi kommer med ovan uppdatering således bli molnagnostiska och ha ett unikt erbjudande inom vår nisch.

Mer detaljer och information om releaser kommer att kommuniceras under våren. Vi bokar gärna in ett möte med er framöver för att berätta mer!

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer