Följ

Externa Provverktyg - Google Translate

 

Digiexam ger möjligheten att använda webbapplikationen Google Translate som ett externt verktyg.

Observera att det externa verktyget måste läggas till av en kontohanterare på skolan först, innan det blir tillgängligt för lärarna att använda i prov och uppgifter. Det är viktigt att ni testar det externa verktyget internt och verifierar att det kan användas på ett korrekt sätt.


Listor över tillåtna webbplatser

URL för landingssida:  

https://translate.google.se/?hl=sv&tab=rT

TILLÅT HELA DOMÄNER:

https://translate.google.se/

Bild på hur uppsättningen ska se ut!

image_framed__2_.png


Använda Google Translate i ett prov

Funktionen att tillåta Google Translate finns i provets inställningar under Externa verktyg. (figur 1)

Anva_ndaGeobra__1_.png

Figur 1


Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka . (figur 2)

image__1__framed__1_.png

Figur 2


Genomföra ett prov i Digiexam med ett externt verktyg

Observera! Elever kan starta ett externt verktyg i Digiexam-klienten innan eller efter att de startat provet. Provet startas som vanligt och det externa verktyget finns då tillgängligt att använda.

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter det externa verktyget att användas i ett prov.

2. Lärare aktiverar provet på vanligt vis eller genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att läraren klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras till eleverna och provet sökas fram av elev för att starta. 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer