Följ

Externa provverktyg - Översättning (Bing/Google Translate)

Digiexam ger användare möjligheten att använda webbapplikationer som tex Bing Translator som ett externt verktyg (detta gäller även Google Translate, men i dagsläget fungerar detta enbart på Chromebooks).

Observera att det externa verktyget måste läggas till av en Kontohanterare på skolan först, innan det blir tillgängligt för lärarna att använda i prov och uppgifter. Det är viktigt att ni testar det externa verktyget internt och verifierar att det kan användas på ett korrekt sätt.

 
Bing Translator

Listor över tillåtna webbplatser

URL för landingssida:  

https://www.bing.com/translator

TILLÅT HELA DOMÄNER:

https://www.bing.com/translator

Bild på hur uppsättningen ska se ut!

Skärmavbild 2023-09-15 kl. 15.36.34.png

 Google Translate (endast för Chromebooks)

OBS! I dagsläget fungerar Googles tjänster så som Meet, Translate osv. endast på Chromebooks.

Listor över tillåtna webbplatser

URL för landingssida:  

https://translate.google.se/?hl=sv&tab=rT

TILLÅT HELA DOMÄNER:

https://translate.google.se/

Bild på hur uppsättningen ska se ut!

translate.png

 


Använda Externa verktyg i ett prov

Funktionen att tillåta Google Translate finns i provets inställningar under Externa verktyg. (figur 1)

Anva_ndaGeobra__1_.png

Figur 1


Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka . (figur 2)

image__1__framed__1_.png

Figur 2


Genomföra ett prov i Digiexam med ett externt verktyg

Observera! Elever kan starta ett externt verktyg i Digiexam-klienten innan eller efter att de startat provet. Provet startas som vanligt och det externa verktyget finns då tillgängligt att använda.

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter det externa verktyget att användas i ett prov.

2. Lärare aktiverar provet på vanligt vis eller genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett prov-ID. Ett schemalagt prov ger ett prov-ID, men elever kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att läraren klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. Prov-ID kan kommuniceras till eleverna och provet sökas fram av elev för att starta. 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer