Följ

Språk- och tangentbordsinställningar i Digiexam

Elever och studenter behöver ibland ha flera språkinställningar när de arbetar med quiz, prov och tentamen i Digiexam. Den här guiden kommer att beskriva hur du som elev eller student lägger till och ändrar språkinställningar på din enhet (Windows, Mac, Chromebook och iPad) för att snabbt komma åt dem i Digiexam-applikationen.

 


 

Digiexam-applikationen som är installerad på din enhet använder sig av tangentbordet och språkinställningarna som är installerade på din lokala enheten. Det innebär att du har möjlighet att använda vilket tangentbord eller språk som din enhet stödjer när du skriver ett prov, en tentamen eller uppgift i appen.

 

Konfigurering av enhetens tangentbords- och språkinställningar

Vi alltid hävisar dig till supportartiklarna som tillhandahålls av utvecklarna av operativsystemet som motsvarar din enhet.

Mac

För att konfigurera din Macbook och inkludera ytterligare språk bör du först följa Apples guide för att lägga till extra språk och tangentbord.

Windows

För att konfigurera din Windows 10- eller Windows 11-enhet och inkludera ytterligare språk bör du först följa Microsofts guide för att lägga till extra språk och tangentbord.

Chromebook

För att konfigurera tangentbordet på din Chromebook-enhet och inkludera ytterligare språk bör du först följa Googles guide för att lägga till extra språk och tangentbord.

iPad

För att ställa in din iPad för att inkludera ytterligare språk bör du först följa Apples guide för att lägga till extra språk och tangentbord för en iPhone eller iPad.


 

Att ändra tangentbords- och språkinställningar i Digiexam-appen

Systemspråk och tangentbord kommer att vara tillgängliga inom Digiexam-applikationen på din enhet när systemets språk har konfigurerats enligt metoderna som nämns tidigare. Du kan enkelt ändra tangentbordets språk när du har påbörjat ett prov i Digiexam-appen.

För att ändra språket till din tangentbord (och språket för text-till-tal-läsaren) bör du klicka på kugghjulet längst upp till vänster på skärmen efter att du har startat uppgiften (se Figur 1).

 

Figur 1

Detta kommer att öppna en meny där det finns möjligheten till att välja tangentbord och systemets språk som ska användas i appen. Här kan du som har rättigheter till tillgänglighetsfunktionerna som  text-till-tal välja mellan röster kopplade till systemets språk (se Figur 2).

 

Keyboard_lauguage_settings.png

Figur 2

Ändringar till enhetens inställningar kommer att tillämpas omedelbart så snart ett språk väljs. Du kan ändra språk när som helst under provtillfället i appen.

OBS! Språkinställningar på din enhet måste konfigureras innan provet påbörjas så att din applikation kan komma åt tangentbords- och språkinställningarna på enheten. Dessutom kommer eventuell stavningskontroll som är aktiverad i provets inställningar använda använda sig av din enhets stavnings- och grammatikregler som har ställts in av det systemspråk som har konfigurerats och valts.

 


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer