Följ

Spara ett prov

Grundregeln för att ett prov ska kunna sparas och användas är att titel, ämne samt att minst en komplett fråga finns (figur 1). En fråga räknas som komplett när den har en frågetext, poäng och ifall det är en flervalsfråga eller en ordluckefråga, så ska frågan ha minst ett alternativ respektive fylld ordlucka.

Skapa_prov1__3_.png
Figur 1

 

När det inte går att spara ett prov, dyker en röd ruta med ett vitt frågetecken upp intill Spara-knappen. Tryck på frågetecknet för att se vad som behöver kompletteras i provet. genom att klicka på texten transporteras man till den plats där kompletteringen behöver göras. Om man av misstag skulle backa ur provet man skapat, kan man alltid trycka på Skapa prov knappen igen så laddas det senaste utkastet man skapat. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer