Följ

Skapa och konvertera till QTI-filer

Som lärare eller administratör kan du ha uppgifter, quizz eller tentor som för närvarande är sparade i andra plattformar (t.ex. Canvas) eller format (t.ex. Word eller Pages) och vill överföra dem till din provbibliotek i Digiexam. Import av befintligt material kan göras med hjälp av QTI-import. Denna guide kommer att hjälpa dig med export av QTI-filer från en Canvas-miljö, konvertering från Word- eller Pages-format till QTI-filformat och import av QTI-filer till Digiexam för att fylla på ditt provbibliotek.

Digiexam stödjer för närvarande uppladdning av QTI-filer (v.1.2) som inkluderar frågeformaten flervalsfrågor, flersvarsfrågor och textfrågor. Dessa filer kommer i formaten "Common Cartridge" (IMSCC) och "Content Package". Detta innebär att du kan importera frågor från lärplattform som Canvas, Blackboard, Moodle, Sakai, Schoology och Powerschool.

Kontakta din systemadministratör för ditt LMS för att se om du kan exportera QTI-filer.

(Obs: Canvas "New Quizzes" är för närvarande inte exporterbart. Canvas kommer att släppa denna funktion under Q3 eller Q4 2023 enligt deras roadmap-dokumentation).

 


 

Exportera QTI-filer från ett LMS

Varje lärplattform har sin egen metod för att paketera sina quizz-filer. Du kan hitta mer information om export av QTI-filer i vårt kunskapscenter. Vi har länkat till dokumentation om export av quizz-filer för Canvas, Blackboard, Moodle, Desire2Learn och Respondus.

 


 

Konvertera Word- eller Pages-dokument till QTI-filer

Om du har en befintlig frågebank sparad i ett dokument (Word, Pages eller Google Docs), finns det en metod som kan användas för att konvertera dessa frågor till en QTI-fil, för att snabbt flytta frågor till din tentamensbibliotek i Digiexam.

Denna process kommer även att tillåta dig att markera korrekta svar för flervalsfrågor och frågor med flera svar, samt att ange poängvärden för dessa frågor.

New York Institute of Technology har utvecklat ett konverteringsverktyg som omvandlar klistrad text till QTI-filer. För att använda detta verktyg måste du formatera din klistrade text. Formateringsreglerna finns nedan. När du har formaterat dina frågor och klistrat in dem på webbsidan kan du köra den kontroll som finns längst ner på sidan för att se om det finns några fel.

 Korrigera eventuella fel och kör kontrollen igen. När dina frågor inte har några formateringsproblem kommer du att kunna klicka på knappen "Konvertera till Canvas QTI-fil". Detta kommer att ge dig en QTI-fil som kan importeras till din Digiexam-miljö.

 

Formatet för frågorna

Varje fråga som kommer att konverteras måste börja med frågenumret följt av en punkt, en mellanslag och slutligen frågetexten. Varje fråga måste separeras med en enda blank rad.

 

Formatet för svar

Fleravalsfrågor

Varje alternativ i en flervalsfråga måste börja med en gemener bokstav i alfabetet (a, b, c, d, osv.) följt av en slutande parentes. Det korrekta svaret indikeras med en asterisk som föregår den gemena bokstaven. Detta kan också användas för Sant/Falskt-frågor där du skulle begränsa svaren till två alternativ.

 

Exempel på en flervalsfråga

1. Vad är produkten av 2 x 3?

a) 5
b) 1
*c) 6
d) 15

 

Flerasvarsfrågor

Varje alternativ i en fråga med flera svar markeras med fyrkantiga parenteser [ ]. En tom fyrkantig parentes [ ] indikerar ett inkorrekt svar. En fyrkantig parentes som är ifylld med en asterisk [*] indikerar ett korrekt svar.

Exemple på en flerasvarsfråga

1. Vilket av följande är ett exempel på ett djur?

[*] Katt
[*] Hund
[ ] Tomat
[*] Fågel

 

Fritextfråga

Fritextfrågor indikeras av en sekvens av 3 eller 4 hashtecken (#).

Exempel på en fritextfråga

1. Skriv en paragraf om din favorit lärare.

####

 


 

Importera QTI-filer till Digiexam

Om du har en QTI-fil från antingen en export från ett lärplattform eller genom att använda den online-konverteringsmetod som beskrivs ovan kan du nu importera den i ditt provbibliotek i Digiexam.


Navigera till ditt provbibliotek och klicka på knappen "importera" som finns längst upp till höger på din skärm. Därefter kan du välja filen eller filerna som du vill importera. Genom att bekräfta importen kommer ett prov att skapas i ditt provbibliotek som innehåller dessa frågor. Observera att att importera flera filer samtidigt kommer att generera ett enda prov med alla frågor inkluderade från dessa filer.

 Om du önskar skapa flera prov bör du importera filerna en i taget.

Om du vill lära dig mer om att generera QTI-filer med hjälp av generativa AI-verktyg som ChatGPT för att underlätta frågeskapande och formatering, kontakta oss på customers@digiexam.se för att boka en workshop eller webinar för dig och dina kollegor.


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer