Följ

Använda stavningskontroll i Digiexam

Digiexam har många tillgänglighetsfunktioner. En vanlig tillgänglighetsfunktion är den inbyggda stavningskontrollen. Om du har tillåtelse att använda stavningskontroll under dina uppgifter i Digiexam kommer felstavade ord i ditt valda språk att markeras som felaktiga. Stavningskontroll är endast tillåten om din lärare eller studenthälsansvarig har aktiverat detta för dig.

Denna guide kommer att visa hur du aktiverar och använder stavningskontroll i Digiexam-appen.Aktivering av stavningskontroll

När du arbetar med en uppgift, quiz eller prov i Digiexam är alternativet att kontrollera din stavning tillgängligt i situationer där din lärare eller administratör har tillåtit denna tillgänglighetsfunktion.

När du skriver ett svar på en uppsatsfråga kommer du att se alternativet att aktivera stavningskontrollen i det nedre vänstra hörnet av textredigeraren.

 

Screenshot 2023-09-20 at 11.23.03.png
Figur 1Användning av stavningskontroll

När stavningskontrollen är aktiv finns en ikon i nedre högra hörnet av textredigeraren. Grön markering indikerar att inget ord behöver åtgärdas (figur 2). Röd markering indikerar antalet felstavade i texten (figur 3). Det är även här du klickar för att byta språk.

Screenshot 2023-09-20 at 11.24.03.png
Figur 2

Screenshot 2023-09-20 at 11.36.52.png
Figur 3

 

Klicka/dubbelklicka på ett felstavat ord om du vill ersätta det. En lista med korrekt stavade förslag kommer att visas. Välj det ord som passar bäst.

 

Om muspekaren hålls över indikatorn i det nedre högra hörnet finns tre funktioner (figur 4):

  1. Av/På
  2. Val av språk
  3. Sammanlagt antal ord att kontroller och åtgärda

Screenshot 2023-09-20 at 11.29.16.png
Figur 4

 

Av de valbara alternativen för språk vid punkt 2 finns nu stöd för ex. moderna språk (figur 5):

 

Screenshot 2023-09-20 at 11.32.05.png
Figur 5

 


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer