Följ

Använda stavningskontroll i Digiexam

Digiexam har många tillgänglighetsfunktioner. En vanlig tillgänglighetsfunktion är den inbyggda stavningskontrollen som finns. Om du har tillåtelse att använda stavningskontroll under dina uppgifter i Digiexam kommer felstavade ord i din tangentbordspråksinställning att markeras som felaktiga. Stavningskontroll är endast tillåten om din lärare eller studenthälsansvarig har aktiverat detta för dig.

Denna guide kommer att visa hur du aktiverar och använder stavningskontroll i Digiexam-appen.


Aktivering av stavningskontroll

När du arbetar med en uppgift, quiz eller prov i Digiexam är alternativet att kontrollera din stavning tillgängligt i situationer där din lärare eller administratör har tillåtit denna tillgänglighetsfunktion.

När du skriver ett svar på en uppsatsfråga kommer du att se alternativet att aktivera stavningskontrollen i det nedre vänstra hörnet av textrutan på din skärm.

För att aktivera detta alternativ bör du välja tangentbordspråksalternativet för det språk du skriver på.

Läs gärna mer om att ändra och installera tangentbords- och språkinställningar för din enhet om din stavningskontroll bara visar ett begränsat antal tillgängliga alternativ.


Användning av stavningskontroll

När stavningskontrollen är aktiverad kommer den att börja kontrollera texten i ditt svar. Felstavade ord kommer att understrykas med rött.

Högerklicka på ett felstavat ord om du vill ersätta det. En lista med korrekt stavade förslag kommer att visas. Välj det ord som passar bäst.


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer