Följ

Skapa ett konto i Digiexam och Logga in

 


 

Skapa ett konto & logga in

För att komma igång med Digiexam behöver du först skapa ett konto. Om du är lärare så har du fått en inbjudan från Digiexam i din e-post. Inbjudan skickas ut av en Kontohanterare på skolan. Följ då länken i e-postmeddelandet för att registrera dig.

När du har registrerat dig, eller om du redan har ett konto så loggar du in här:

https://app.digiexam.se/app#/login

 

Du kan ha blivit inbjuden till att bli lärare, administratör eller kontohanterare i Digiexam. En beskrivning av de olika rollerna finns här.

Om ni är intresserade av att prova Digiexam kan ni signa upp er på en gratis provperiod här.

 

Välj region

Fråga en Digiexam-administratör på din skola/universitet om du inte vet vilken region du ska välja (figur 1).

 

Screenshot_2022-12-27_at_13.18.45_framed__2_.png

Figur 1

 

Efter inloggningen landar du på översiktsvyn (figur 2).

Screenshot_2022-12-27_at_13.17.11_framed__1_.png
Figur 2

 Nästa artikel: Skapa prov


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer