Följ

Skapa prov

 

Provbiblioteket

 

Proven skapas i provbiblioteket. För att hitta till biblioteket, klicka på “Prov”

Prov.png

 

Grundregeln för att ett prov ska kunna sparas och användas är att titel, ämne samt att minst en komplett fråga finns.

Prov kan aktiveras genom att skapa ett prov-ID eller genom att aktivera till en grupp (mer om aktivering av prov i steg 3).

I biblioteket finns alla prov sparade som inte arkiverats. Härifrån kan de delas med andra lärare, förhandsgranskas, redigeras eller arkiveras. Det är även från biblioteket som nya prov skapas.

Bild_2.png

 

Skapa nytt prov

Börja skapa ett nytt prov genom att klicka på den gröna knappen “+ Skapa nytt prov”

Skapa_nytt_prov.png

 

Den bedömningstyp ditt utkast av provet har är Poängbaserad rättning. Du kan ändra bedömningstypen av ett prov genom att klicka i rutan för Bedömningstyp.

 

Ska_rmavbild_2019-02-18_kl._10.54.09.png

Denna guide går igenom hur ett prov skapas med poängbaserad rättning. För att skapa ett prov med Formativ bedömning finns en guide här

Håll muspekaren över info_knapp.png-knappen för att se en förklaring till inställningen.

Bedömningstyper

 

 

 • Poängbaserad rättning - Använd poäng för att rätta frågor med möjlighet till en automatisk summering av poängen som provresultat. En-, och Flervalsfrågor rättas automatiskt åt dig.
 • Formativ bedömning - En bedömningsmatris kopplas till provet och kunskapskrav/förmågor aktiveras till specifika frågor.

 

 

Nedlåsning av studentens dator

 

I nedlåst läge har studenter ingen möjlighet att söka information på webben eller att använda andra program på datorn under provtillfället.

 • Slå på för formella prov.
 • Slå av för bedömningsuppgifter där studenter får söka information på webben och använda andra program.

 

Tidsgräns

Tidsgräns på ett prov eller en tentamen innebär en automatisk inlämning av provet/tentan efter uppnådd tid. Se guiden här.

 

Preferenser för provet

 • Anonymt prov - Studenters namn är inte synliga för lärare under rättningen. Endast användare med administratörsroll på din organisation kan avanonymisera provet.
 • Tillåt alla studenter att använda stavningskontroll - Alla studenter kan använda stavningskontroll under provtillfället. Stavningskontroll aktiveras av studenterna under provtillfället.
 • Slumpa ordningen på frågor - Ordningen på frågorna slumpas fram för studenterna under provtillfället. Ordningen återställs innan du rättar provet.
 • Slumpa ordning på alternativ - Ordningen på alternativ i en- och flervalsfrågor slumpas fram för studenterna under provtillfället. Ordningen återställs innan du rättar provet.
 • Textriktning: Höger till vänster - Använd den här inställningen för skriftspråk som skrivs höger till vänster, t. ex. persiska, arabiska och hebreiska.

Grundregeln för att ett prov ska kunna sparas och användas är att titel, ämne samt att minst en komplett fråga finns.

Om provet inte dyker upp i Biblioteket efter att det sparats så betyder det att någon del av grundregeln för ett prov inte är uppfylld.

Då dyker en röd ruta med ett vitt frågetecken upp intill ”Spara”-knappen. Tryck på frågetecknet för att se vad som behöver kompletteras i provet 

la_gg_till_fra_ga.png

 

Frågetyper

Använd knappen "Lägg till fråga" för att lägga till en fråga. Håll muspekaren på knappen så dyker de frågetyper upp som finns tillgängliga.

Ska_rmavbild_2019-04-04_kl._15.40.59.png

Det finns fyra olika frågetyper: fritextfråga, envalsfråga, flervalsfråga och ordluckor. Alla frågetyper kan kompletteras med bilder genom att trycka på ”Lägg till bild”. Det går även att skriva egna anteckningar på varje fråga. Dessa syns inte för eleven utan endast för läraren vid rättning. De olika frågetyperna beskrivs mer ingående nedan.

Fritextfråga:
Fritextfrågor har inga förvalda alternativ att välja mellan. En fritextfråga kan bestå av alla sedvanliga tecken och med möjlighet att begränsa antalet ord (se mjuk och hård begränsning nedan) som eleven kan skriva. Läraren sätter själv poäng på fritextfrågor och kan även ge feedback till eleven på olika sätt (beskrivs mer ingående under ”rättning och återkoppling”) under rättningen.

 • Mjuk begränsning innebär att eleven har ett antal ord att hålla sig inom, men kan fortsätta skriva efter att den satta gränsen är uppnådd. Eleven får då feedback genom att texten rödmarkeras efter att begränsningen uppnåtts.
 • Hård begränsning innebär att eleven inte kan skriva fler ord efter det antal som läraren satt den hårda begränsningen till.

Fritextfra_ga1.png

 

Envalsfråga:
Kryssfråga med två eller flera alternativ där endast ett alternativ kan vara korrekt. Denna frågetyp rättas helt automatiskt vid poängbaserad rättning.

 

Envalsfra_ga1.png

 

Flervalsfråga:
Kryssfråga med två eller flera alternativ där flera korrekta svar kan finnas. Dessa frågor rättas automatiskt under förutsättning att eleven svarat helt rätt eller helt fel. I de fall en elev har markerat ett korrekt och ett felaktigt alternativ behöver läraren själv bedöma om eleven gjort rätt eller inte.

Flervalsfra_ga1.png

Ordlucka:

*Ordlucka fungerar bara på version 11.4.0 och senare.

Denna frågetyp innebär att en text presenteras följt av en textruta där eleven/studenten fyller i sitt svar. Svaret jämförs sedan med en lista över tillåtna svar. "Ordlucka" kan användas till glosor, quiz, förhör, rättstavning och mycket mer.

Ska_rmavbild_2019-04-04_kl._16.10.57.png

För att läsa mer om frågetypen Ordlucka, klicka här.

Lägg till media

Medialänkar används för att berika ditt prov eller din tentamen med en typ av information som ger dig bredare möjligheter att testa dina elevers/studenters kunskaper. För tillfället finns stöd för länkar till video, ljud, hemsida och PDF.

Screenshot_2019-01-08_at_11.00.47.png

 

Om du vill infoga en bild så kan du göra det genom att trycka på "Infoga bild" i texteditorn, 

Screenshot_2019-01-08_at_11.13.31.png

 

OBS! Det är endast bilder som fungerar offline, alla andra medialänkar kräver en internetuppkoppling för att fungera. 

 

Färdigt prov

Spara genom att trycka på någon av ”Spara”-knapparna. Om grundregeln för ett prov är uppfylld så dyker provet upp i biblioteket efter att det sparats.

Spara_prov.png

Om provet inte dyker upp så går det alltid att kontrollera vad som behöver kompletteras genom att trycka på frågetecknet intill ”Spara”-knappen.

 

Klicka här för att gå vidare till Aktivera prov

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer