Följ

Skapa prov

 

 

Provbiblioteket

Proven skapas i provbiblioteket. För att hitta till biblioteket, klicka på “Prov”

Left_menu.png

 

Grundregeln för att ett prov ska kunna sparas och användas är att titel, ämne samt att minst en komplett fråga finns.

Prov kan aktiveras genom att skapa ett prov-ID eller genom att aktivera till en grupp (mer om aktivering av prov i steg 3).

I biblioteket finns alla prov sparade som inte arkiverats. Härifrån kan de delas med andra lärare, förhandsgranskas, redigeras eller arkiveras. Det är även från biblioteket som nya prov skapas.

Bild_2.png

 

 

Skapa nytt prov

Börja skapa ett nytt prov genom att klicka på den gröna knappen “+ Skapa nytt prov”

Skapa_nytt_prov.png

 

Den bedömningstyp ditt utkast av provet har är Poängbaserad rättning. Du kan ändra bedömningstypen av ett prov genom att klicka i rutan för Bedömningstyp.

 

Skapa_prov.png

Denna guide går igenom hur ett prov skapas med poängbaserad rättning. För att skapa ett prov med Formativ bedömning/Bedömningsmatris finns en guide här.

Håll muspekaren över info_knapp.png-symbolen för att se en förklaring till inställningen.

 

 

Bedömningstyper 

 • Poängbaserad rättning - Använd poäng för att rätta frågor med möjlighet till en automatisk summering av poängen som provresultat. En-, och Flervalsfrågor rättas automatiskt åt dig.
 • Bedömningsmatris - En bedömningsmatris kopplas till provet och kunskapskrav/förmågor aktiveras till specifika frågor.

 

 

Nedlåsning av studentens dator 

I nedlåst läge har studenter ingen möjlighet att söka information på webben eller att använda andra program på datorn under provtillfället.

 • Slå på för formella prov.
 • Slå av för bedömningsuppgifter där studenter får söka information på webben och använda andra program.

 

 

Tidsgräns

Tidsgräns på ett prov eller en tentamen innebär en automatisk inlämning av provet/tentan efter uppnådd tid. Se guiden här.

 

 

Preferenser för provet

Screenshot_2019-09-26_at_16.27.21.png

 • Tillåt studenter att använda stavningskontroll -Välj om alla studenter, enskilda studenter eller inga studenter ska ha tillgång till stavningskontroll under provtillfället. Stavningskontroll aktiveras av studenterna under provtillfället.
 • Tillåt elever att använda talsyntes - Välj om alla studenter, enskilda studenter eller inga studenter ska ha tillgång till talsyntes. Eleverna kan ändra språk i klienten.
 • Tillåt ljuduppspelning från USB-sticka - Aktivera ljuduppspelning via elevens Tillgänglighetsinställningar. Här kan du läsa mer om det.
 • Tillåt Avancerad läsare för eleven - Välj om alla studenter, enskilda studenter eller inga studenter ska ha tillgång till Avancerad läsare under provtillfället. (se guiden Avancerad läsare)
 • Anonymt prov - Studenters namn är inte synliga för lärare under rättningen. Endast användare med administratörsroll på din organisation kan avanonymisera provet.
 • Slumpa ordningen på frågor - Ordningen på frågorna slumpas fram för studenterna under provtillfället. Ordningen återställs innan du rättar provet.
 • Slumpa ordning på alternativ - Ordningen på alternativ i en- och flervalsfrågor slumpas fram för studenterna under provtillfället. Ordningen återställs innan du rättar provet.
 • Textriktning: Höger till vänster - Använd den här inställningen för skriftspråk som skrivs höger till vänster, t. ex. persiska, arabiska och hebreiska.
 • Låst frågeordning (MEQ) - Innebär att eleverna inte kan gå tillbaks och svara på en redan besvarad fråga. Viktigt att DigiExam-klienten är uppdaterad till version 12.1.0 på elevernas/studenternas dator.  Mer information om MEQ

 

 

Spara

Grundregeln för att ett prov ska kunna sparas och användas är att titel, ämne samt att minst en komplett fråga finns.

Om provet inte dyker upp i Biblioteket efter att det sparats så betyder det att någon del av grundregeln för ett prov inte är uppfylld. Klicka på "+ Skapa nytt prov" för att ladda det sparade utkastet.

När det inte går att spara ett prov, dyker en röd ruta med ett vitt frågetecken upp intill ”Spara”-knappen. Tryck på frågetecknet för att se vad som behöver kompletteras i provet.

la_gg_till_fra_ga.png

 

Klicka här för att gå vidare till Lägg till frågor i ett prov

 

  

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer