Följ

Avsluta prov

Avsluta provtillfälle

När alla elever lämnat in sina prov eller provtiden är ute behöver läraren manuellt avsluta provtillfället. Detta görs genom att trycka på knappen Avsluta prov (figur 1).

OBS! Innan du avslutar ett prov, se till så att dina elever har lämnat in sina svar först. Om endast en elev har startat provet och provet avslutas innan eleven har hunnit lämna in sitt svar, kommer provtillfället raderas.

 

Screenshot_2023-03-06_at_12.46.33_framed__1_.png
Figur 1

 

 

När du tryckt på Avsluta prov så dyker en säkerhetsruta upp. Den är till för att du inte av misstag ska avsluta provtillfället. Klicka på knappen Ja, avsluta provet för att provtillfället ska avslutas (figur 2).

Screenshot_2023-03-06_at_12.46.49_framed__2_.png
Figur 2

 


När ett prov har avslutats hamnar det i fliken Orättade (figur 3), genom att klicka på provet eller klicka på Rätta kommer du till i rättningsvyn. Om maxpoäng på provet är satt till 0 poäng så kommer provet rättas "automatiskt" och därmed hamna under fliken Rättade.

 

Screenshot_2023-03-06_at_12.47.22_framed__3_.png
Figur 3

 Nästa artikel: Rätta och bedöma


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer