Följ

Avsluta prov

Avsluta provtillfälle

När alla elever lämnat in sina prov eller provtiden är ute behöver läraren manuellt avsluta provtillfället. Detta görs genom att trycka på knappen ”Avsluta prov” 

AA.png

 

 

När du tryckt på ”Avsluta prov” så dyker en säkerhetsruta upp. Den är till för att du inte av misstag ska avsluta provtillfället. Skriv sedan in ”jag förstår” (kan skrivas med stora eller små bokstäver) och klicka på knappen ”Ja, avsluta provet” för att provtillfället ska avslutas.

 

avsluta_provet__1_.png

 

När ett prov har avslutats hamnar det i fliken Orättade, genom att klicka på provet eller klicka på "Rätta" kommer du till i rättningsvyn. Om maxpoäng på provet är satt till 0 poäng så kommer provet rättas automatiskt och därmed hamna under Rättade.

 

Fliken_ora_ttade_prov.png

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer