Följ

Avsluta prov

Avsluta provtillfälle

När alla elever lämnat in sina prov eller provtiden är ute behöver läraren manuellt avsluta provtillfället. Detta görs genom att trycka på knappen ”Avsluta prov” nere i högra hörnet.

Notera: Innan du avslutar ett prov, se till så att dina elever har lämnat in sina svar först. Om endast en elev har startat provet och provet avslutas innan eleven har hunnit lämna in sitt svar, kommer provtillfället raderas.

 

Screenshot_2019-06-18_at_09.58.56.png

 

 

När du tryckt på ”Avsluta prov” så dyker en säkerhetsruta upp. Den är till för att du inte av misstag ska avsluta provtillfället. Klicka på knappen ”Ja, avsluta provet” för att provtillfället ska avslutas.

 Ska_rmavbild_2019-04-09_kl._11.13.23.png

 

När ett prov har avslutats hamnar det i fliken Orättade, genom att klicka på provet eller klicka på "Rätta" kommer du till i rättningsvyn. Om maxpoäng på provet är satt till 0 poäng så kommer provet rättas automatiskt och därmed hamna under Rättade.

 

Fliken_ora_ttade_prov.png

 

 

Klicka här för mer information om hur du rättar och bedömer

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer