Följ

Rätta och bedöma

I denna guide går vi igenom processen att rätta ett avslutat prov, hur man går tillväga för att göra det, samt de verktyg som finns för att rätta ett prov.

 

 Orättade prov

När ett prov har avslutats hamnar det i fliken Orättade (figur 1), genom att klicka på provet eller klicka på Rätta kommer du till i rättningsvyn.

 

Screenshot_2023-03-06_at_13.15.45_framed__1_.pngFigur 1

 

 

Rättningsvyn

I rättningsvyn har du en översikt över det avslutade provet (figur 2). I rättningsvyn kan:

  • rättning/bedömning påbörjas genom att klicka på Fortsätt rätta.
  • rättning/bedömning delas med en annan lärare genom att klicka på Dela rättningsarbete.
  • Offlinesvarsfiler från elever som lämnat in provet offline (USB-sticka) laddas upp till provet genom att klicka på Ladda upp offlinesvarsfil.
  • Samt att publicera, skriva ut och ladda ned kalkylblad med betyg.

 

Screenshot_2023-03-06_at_13.16.01_framed__2_.png
Figur 2

 

 

Dela rättningsarbete

Genom att klicka på Dela rättningsarbetet... kan en lärare/administratör fördela rättning till andra lärare. En e-postadress behöver anges och ett lärarkonto i Digiexam behövs för att kunna rätta och bedöma provet.

Markera de frågor och elever som ska delas och klicka på Dela rättningsarbetet.... Den delade rättningen dyker automatiskt upp på den sambedömande lärarens konto.

För mer info om delad rättning: Dela rättningsarbete

 Fortsätt rätta

Klicka på Fortsätt rätta eller Börja rätta (figur 3) för att se elevernas svar och möjligheten att rätta/bedöma frågorna.

Screenshot_2023-03-06_at_13.18.33_framed__8_.pngScreenshot_2023-03-06_at_13.16.36_framed__3_.png
Figur 3

 

I rättningsvyn kan du välja mellan att bläddra/rätta per elev eller per fråga i frågekolumnen längst till höger. De frågor som är rättade markeras i grönt. (figur 4).

Screenshot_2023-03-06_at_13.16.49_framed__4_.png
Figur 4

 

 

Fritextfrågor

Du kan göra annoteringar/kommentarer direkt i texten (ej möjligt via iPad). Markera den text du vill lägga till en annotering/ge feedback på så dyker det upp en ruta där du kan arbeta med feedback i form av text, poäng och färgmarkeringar (figur 5).

Screenshot_2023-03-06_at_13.17.18_framed__5_.png
Figur 5

 

 

Klicka på Stäng när du är klar och markera flera stycken om du vill göra flera kommentarer i en text. En sammanfattning av kommentarerna hamnar precis under elevens svar. Du behöver också sätta en kommentar för att frågan ska bli klassad som rättad. Det går också att sätta poäng från noll till den maxpoäng du satt på frågan.

 

Flervalsfrågor eller Flera rätta svar

Envalsfrågor rättas automatiskt vid poängbaserad rättning. Korrekt svar ger maxpoängen och ett felaktigt svar 0 poäng. Du kan ge kommentarer och feedback i rutan Lärarens återkoppling till eleven för just den frågan (figur 6).

Screenshot_2023-03-06_at_13.18.03_framed__6_.png
Figur 6

 

 

Ordlucka

Ordluckefrågor rättas automatiskt. Det innebär att om ett prov består av enbart frågetypen ordlucka kommer provet automatiskt hamna under fliken Rättade när provet avslutas.

Studenten bedöms utifrån tre kriterier:

  • Exakt träff: Detta alternativ kräver att luckan fylls i exakt så som läraren skrivit.
  • Innehåller: Elevens svar måste innehålla det korrekta svaret. Till exempel om korrekt svar är "vårtermin", får eleven/studenten rätt för "termin".
  • Skiftlägeskänsligt: Ordet är känsligt för stora och små bokstäver. Det betyder att om korrekt svar är “Stockholm”, kommer eleven att få fel för “stockholm”.

 

Poängtyper:

  • Allt eller inget: Eleven måste svara alla rätt för att få maxpoäng. Om eleven svarar fel, eller missar att svara på någon av frågorna, får eleven 0 poäng.
  • Rätt minus fel: Eleven får pluspoäng för varje rätt svar och minuspoäng för varje fel svar. Varje rätt svar är värd maxpoängen för varje fråga delat på antalet potentiellt rätta svar. Lägsta poäng är 0.
  • Poäng per svar: Eleven får pluspoäng för varje rätt svar. Varje rätt svar är värd maxpoängen för varje fråga delat på antalet potentiellt rätta svar. Lägsta poäng är 0.

 

Provresultat

När du har rättat alla frågor anges automatiskt den totala poängen i rutan Provresultat. Provresultat är obligatoriskt men kan även vara en slutkommentar eller ett omdöme.

I rutan Lärarens slutgiltiga återkoppling till eleven kan kommentarer och feedback för hela provet anges (figur 7).

 

Screenshot_2023-03-06_at_13.18.17_framed__7_.png
Figur 7

Provresultatet visar att rättningen/bedömningen av eleven är klar.

 Nästa artikel: Publicera resultat


 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer