Följ

Rätta och bedöma

 

 

Orättade prov

När ett prov har avslutats hamnar det i fliken Orättade, genom att klicka på provet eller klicka på "Rätta" kommer du till i rättningsvyn.

 

Klicka_pa__Ra_tta__1_.png

 

Rättningsvyn

I rättningsvyn har du en översikt över det avslutade provet. I rättningsvyn kan:

  • rättning/bedömning påbörjas genom att klicka på "Fortsätt rätta".
  • rättning/bedömning delas med en annan lärare genom att klicka på "Dela rättningsarbete"
  • Offlinesvarsfiler från elever som lämnat in provet offline (USB-sticka) laddas upp till provet

 

ra_ttningsvy.png

Dela rättningsarbete

Genom att klicka på "Dela rättningsarbetet..." kan en lärare eller administratör fördela rättning till andra lärare. En e-postadress behöver anges och ett lärarkonto i DigiExam behövs för att kunna rätta och bedöma provet.

Dela_ra_ttningsknapp.png

Markera de frågor och elever som ska delas och klicka på "Dela rättningsarbetet"

 

Den delade rättningen dyker automatiskt upp på den sambedömande lärarens konto.

För mer om delad rättning, tryck här.

 

Fortsätt rätta

Klicka på "Fortsätt rätta" för att se elevernas svar och möjligheten att rätta/bedöma frågorna.

Fortsa_tt_ra_tta_knapp.png

 I rättningsvyn kan du välja mellan att bläddra/rätta per elev eller per fråga i frågekolumnen längst till höger.

De frågor som är rättade markeras i grönt.

ra_tta_elevsvar.png

 

Fritextfrågor

Du kan göra annoteringar/kommentarer direkt i texten (ej möjligt via iPad). Markera den text du vill lägga till en annotering/ge feedback på så dyker det upp en ruta där du kan arbeta med feedback i form av text, poäng och färgmarkeringar.

annoteringar.png

Klicka på "Stäng" när du är klar och markera flera stycken om du vill göra flera kommentarer i en text. En sammanfattning av kommentarerna hamnar precis under elevens svar. Du behöver också sätta en kommentar för att frågan ska bli klassad som rättad.

Det går att sätta poäng från noll till den maxpoäng du satt på frågan.

 

Envalsfrågor/Flervalsfrågor

Envalsfrågor rättas automatiskt vid poängbaserad rättning. Korrekt svar ger maxpoängen och ett felaktigt svar 0 poäng. Du kan ge kommentarer och feedback i rutan "Lärarens återkoppling till eleven".

Flervalsfrågor rättas automatiskt under förutsättning att eleven svara helt rätt eller helt fel på frågan, ett delvis korrekt svar behöver bli manuellt rättad.

Du kan ge kommentarer och feedback i rutan "Lärarens återkoppling till eleven".

envalsfra_ga_flervalsfra_ga.png

 

Ordlucka

Ordlucksfrågor rättas automatiskt. Det innebär att om ett prov består av enbart frågetypen ordlucka kommer provet automatiskt hamna under fliken ‘Rättade’ när provet avslutas.

Studenten bedöms utifrån tre kriterier:

Exakt träff: Detta alternativ kräver att luckan fylls i exakt så som läraren skrivit.

Innehåller: Elevens svar måste innehålla det korrekta svaret. Till exempel om korrekt svar är vårtermin, får eleven/studenten rätt för "termin".

Skiftlägeskänsligt: Ordet är känsligt för stora och små bokstäver. Det betyder att om korrekt svar är “Stockholm”, kommer eleven få fel för “stockholm”.

Poängtyper:

Allt eller inget: Eleven måste svara alla rätt för att få maxpoäng. Om eleven svarar fel, eller missar att svara på någon av frågorna, får eleven 0 poäng.

Rätt minus fel: Eleven får pluspoäng för varje rätt svar och minuspoäng för varje fel svar. Varje rätt svar är värd maxpoängen för varje fråga delat på antalet potentiellt rätta svar. Lägsta poäng är 0.

Poäng per svar: Eleven får pluspoäng för varje rätt svar. Varje rätt svar är värd maxpoängen för varje fråga delat på antalet potentiellt rätta svar. Lägsta poäng är 0.

Provresultat

När du har rättat alla frågor anges automatiskt den totala poängen i rutan för provresultat. Provresultat är obligatoriskt men kan även vara en slutkommentar eller ett omdöme.

I rutan "Lärarens slutgiltiga återkoppling till eleven" kan kommentarer och feedback för provet anges.

 

Provresultat.png

Provresultatet visar att rättningen/bedömningen av eleven är klar.

 

Klicka här för att gå vidare till Publicera resultat

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer