Följ

Pågående prov

Pågående prov

När ett prov är pågående kan en lärare eller administratör följa elevernas aktivitet live i övervakningsvyn. Klicka på titeln på det pågående provet eller klicka på knappen Övervaka längst till höger på provet (figur 1 och 2).

Screenshot_2023-02-28_at_12.56.54_framed__1_.png
Figur 1

 

Screenshot_2023-02-28_at_12.57.12_framed__2_.png

Figur 2

 

Övervakningsvyn

I ett prov som har startats med prov-ID kommer övervakningsvyn vara tom från start (figur 3). När dina elever/studenter börjar skriva provet/tentan kommer de dyka upp i övervakningsvyn automatiskt.

Screenshot_2023-02-28_at_12.57.59_framed__3_.png

Figur 3

 

I ett prov startat mot en specifik klass kommer övervakningsvyn innehålla de elever/studenter som tillhör klassen från början (figur 4).

Screenshot_2023-02-28_at_12.58.30_framed__4_.png

Figur 4

 

I övervakningsvyn kan du välja status på eleven, till exempel om en elev/student är frånvarande eller av någon anledning skriver med penna och papper. Du kan även se vilka inställningar som är valda för provet, Ladda upp offlinesvarsfil, Ladda ned offlinefil, Skriva ut närvarolista, Skriv ut prov, samt filtrera eleverna (figur 5).

Screenshot_2023-02-28_at_12.57.59_framed__3_.png

Figur 5

 

 

Låsinställningar i Övervakningsvyn

Lås upp prov – När eleven startar provet så låser sig provet för eleven automatiskt. Det betyder att ingen annan kan komma åt provet efter att eleven startat det.

Om något händer under provtillfället, exempelvis att en elev behöver starta om datorn, kommer eleven inte in i provet igen förrän läraren låst upp det med hjälp av Lås upp prov-knappen i övervakningsvyn alternativt med ett USB-minne med offline-provfilen på.

 

Avsluta provtillfälle

När alla elever lämnat in sina prov eller provtiden är ute behöver läraren manuellt avsluta provtillfället. Detta görs genom att klicka på knappen Avsluta prov i övervakningsvyn (figur 6). Det är först när provet är avslutat som man kan börja rätta provet.

Screenshot_2023-02-28_at_12.59.26_framed__6_.png
Figur 6Länk till artikel: Avsluta prov


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer