Följ

Pågående prov

Pågående prov

När ett prov är aktivt kan en lärare eller administratör följa elevernas aktivitet live i en övervakningsvy. Klicka på titeln på det pågående provet eller klicka på knappen "Övervaka" längst till höger på provet (se figur 1).

pa_ga_ende_prov.png
Figur 1

Övervakningsvyn

I ett prov som är aktiverat med prov-ID kommer övervakningsvyn vara tom från start (se figur 2), när dina elever/studenter börjar skriva provet/tentan kommer de dyka upp i övervakningsvyn automatiskt.

o_versiktsvy.png
Figur 2

I ett prov aktiverat för en specifik klass kommer övervakningsvyn innehålla de elever/studenter som tillhör klassen från början (se figur 3).

grupp_o_versiktsvy.png
Figur 3

De elever som startar provet genom att ange prov-ID i DigiExam-appen visas i övervakningsvyn (se figur 4) så fort provet startats för dem (klicka här för guider om hur du skriver prov som elev/student).

elev_i_o_versiktsvy.pngFigur 4

Låsinställningar i Övervakningsvyn

Lås upp prov – När eleven startar provet så låser sig provet för eleven. Det betyder att ingen annan kan komma åt provet efter att eleven startat det.

Om något händer under provtillfället, exempelvis att en elev behöver starta om datorn, kommer eleven inte in i provet igen förrän läraren låst upp det med hjälp av "Lås upp prov"-knappen i övervakningsvyn alternativt med ett USB-minne med offlineprovfilen på.

Avsluta provtillfälle

När alla elever lämnat in sina prov eller provtiden är ute behöver läraren manuellt avsluta provtillfället. Detta görs genom att klicka på knappen ”Avsluta prov” i övervakningsvyn (se figur 5).

avsluta_prov.png
Figur 5

När du tryckt på ”Avsluta prov” så dyker en säkerhetsruta upp. Den är till för att du inte av misstag ska avsluta provtillfället. Skriv in ”jag förstår” (kan skrivas med stora eller små bokstäver) och klicka på knappen ”Ja, avsluta provet” för att provtillfället ska avslutas (se figur 6).

avsluta_provet.pngFigur 6

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer