Följ

Använd en bedömningsmatris i provet

Förutsättning: En bedömningsmatris behöver ha skapats innan den kan kopplas till ett prov. Du hittar en guide för hur du skapar en bedömningsmatris här

 

Skapa ett prov med Formativ bedömning

Klicka på "Prov" och välj redigera för att lägga till en bedömningsmatris i provet

                                                    AAA.png

Figure 2.1

Välj "Formativ bedömning" som bedömningstyp. Du kan bara koppla en bedömningsmatris till det prov du redigerar.         

               Screenshot_2019-06-18_at_13.21.40.png

Figure 2.2

Klicka på fliken Bedömningsmatriser och välj bedömningsmatris  

 

Screenshot_2019-06-18_at_13.20.37.png

Figure 2.3

Dra och släpp bedömningsmatrisen i rutan där det står "Släpp en bedömningsmatris här för att använda den i provet"

 

Screenshot_2019-06-18_at_13.22.02.png

Figure 2.4

Du kan nu aktivera olika kunskapskrav och förmågor för olika frågor genom att bocka i rutan i varje fråga.

 

 

a3.png

 

I nästa del visar vi hur du kan rättar med hjälp av en bedömningsmatris och hur du kan följa upp på en elev/students förmågor, klicka här

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer