Följ

Elever (elevprofil)

I Elevuppföljningsvyn kan du söka på de elever som genomfört prov i ditt ämne och tillhör skolan. Du kan också aktivera olika Tillgänglighetsinställningar för eleven/studenten där. 

OBS! För att Tillgänglighetsinställningar ska vara giltiga under ett prov/tentamen ska de ha aktiverats innan eleven/studenten startar provet/tentamen. Om tillgänglighetsinställningarna behöver ändras under ett pågående prov/tentamen så finns en guide för hur det ändras (klicka här för att hoppa till del delen).

  Hitta elever

För att söka på en elev, klicka på Elever.

Screenshot_2023-03-13_at_12.37.47_framed__5_.png
Figur 1

 

Ange sedan Förnamn och Efternamn.

Screenshot_2023-03-13_at_12.38.14_framed__6_.png
Figur 2

 


 

Elevens uppgifter

Du kan se elevens uppgifter som namn, studentkod och e-postadress och när kontot skapades.

 


 

Tillgänglighetsintällningar

I rutan kan du ange vilka Tillgänglighetsinställningar som eleven ska ha. Det enda undantaget är om läraren som skapat provet angett Inga elever.

OBS! För att dessa inställningar ska vara giltiga under ett prov måste de ha aktiverats innan eleven/studenten startar ett prov.

Screenshot_2023-03-13_at_12.38.28_framed__7_.png

Figur 3

 

 

Om man inser att rätt inställningar inte är aktiverade under ett pågående prov, finns det 2 alternativ:

Alternativ 1. (Passar bättre om det är flera elever och om inställningarna ska gälla framöver)

  1. Be eleven/studenten lämna in provet.
  2. Ställ in tillgänglighetsinställningar enligt önskemål (följ stegen ovan).
  3. Låsa upp provet för eleven (guide).
  4. Sedan kan eleven starta provet på nytt.

Alternativ 2. (Passar bättre om det endast gäller ett tillfälle. USB-sticka behövs).

  1. Ladda ned offlinefilen på en USB-sticka.
  2. Klicka på kugghjulet uppe till vänster Insta_llningar.png på elevens dator medan provet pågår.
  3. Sätt in USB-stickan innehållande offlinefilen.
  4. Tillgänglighetsinställningar visas och kan aktiveras enligt önskemål.

 


 

Provresultat

Under rubriken Prov visas en lista över de prov eleven genomfört i ditt ämne. Om du har publicerat ett provresultat kan du klicka på Visa resultat.

Elev__4_.png

Figur 4

 


 

Förmågor

Under rubriken Förmågor kan du välja de bedömningsmatriser som har använts och de förmågor eleven har uppnått i dina prov.

Elev__5_.png

Figur 5

 

Elev__6_.png
Figur 6
 

 

Elev__7_.png

Figur 7

 


 

Klasser

Rubriken Klasser visar de klasser du skapat som eleven tillhör.

Elev__8_.png

Figur 8

 


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer