Följ

Tidsbegränsa prov / tentamen med automatisk inlämning

Den här artikeln beskriver och visar hur tidsbegränsnings-funktionen med automatisk inlämning fungerar. Följ instruktionerna nedan för att använda tidsbegränsnings-funktionen.

 


 

Aktivera tidsgräns på prov/tentamen

  1. Gå till det prov/tentamen i ditt provbibliotek som du vill tidsbegränsa.
  2. Under rubriken Tidsgräns, välj och ställ in hur många timmar och/eller minuter (figur 1).
  3. Spara.

OBS! Om en elev behöver längre tid på sig innan provets start måste detta ändras i tillgänglighetsinställningarna som visas nedan.

 

Provet/tentamens timer startar individuellt för varje elev/student när de startar provet/tentamen. Exempel: Om ett prov har tidsbegränsning på 30 min och elev 1 startar provet 10:00 så kommer provet automatiskt att lämnas in för eleven 10:30. Om elev 2 startar samma prov 10:10 så kommer provet automatiskt lämnas in för eleven 10:40.

 

Se nästa steg för mer information om förlängd provtid för utvalda elever/studenter.

Screenshot_2023-04-05_at_12.56.38_framed__1_.png

Screenshot_2023-04-05_at_12.57.02_framed__2_.png
Figur 1

 


 

Förlängd provtid eller ingen tidsgräns för enskilda elever/studenter

Det går att ställa in förlängd provtid eller ta bort tidsbegränsningen helt för utvalda elever/studenter. För att göra det så klickar du på "Elever" i vänstermenyn, sök upp eleven/studenten och välj förlängd provtid och bestäm hur många procent tiden ska förlängas med eller välj Ta bort tidsgräns för att helt ta bort tidsbegränsningen och automatiska inlämningen för eleven/studenten (figur 2).

OBS! Ändringarna som görs på eleven/studenten här sparas tills de ändras igen på just den här studenten i elev-vyn och slår igenom på alla prov/tentamen för hela er skola/organisation, inte endast för en enskild lärares prov/tentamen.

 

Screenshot_2023-04-05_at_12.57.35_framed__3_.png
Figur 2

 


 

Starta prov/tentamen med tidsgräns

1. När det är dags att starta provet/tentamen kommer dina förinställda val för tidsbegränsning att dyka upp i startrutan. Du kan nu ändra tidsgränsen om du vill för just det här prov-/tentamenstillfället (figur 3).

 

OBS! Om du inte har tidsbegränsning påslaget för det prov/tentamen som startas så kommer inte rubriken Tidsgräns att synas.

 

2. När provet/tentamen är startad så ser du tidsbegränsningen i informationsrutan längst upp i prov-/tentamenstillfällets övervaknings-vyn (figur 4).

 

Screenshot_2023-04-05_at_12.59.30_framed__4_.png
Figur 3

 

Screenshot_2023-04-05_at_13.07.14_framed__5_.png
Figur 4

 Tidsgräns ur elevens/studentens perspektiv

1. Elever/studenter kommer ha möjlighet att se den totala tiden de har på sig att skriva provet/tentamen om de väljer Exam information-rutan i vänstermenyn där det står Time limit efter att ha startat provet/tentamen (figur 5).

Det går också att hela tiden se hur mycket tid som är kvar i top-menyn (se figur 5) samt att välja om tiden ska synas eller inte genom att klicka på timern (se figur 6).

Screenshot_2023-04-05_at_13.10.52_framed__6_.png
Figur 5

 

Screenshot_2023-04-05_at_13.11.01_framed__7_.png
Figur 6

 

2. En informationsruta som visar hur mycket tid som är kvar kommer automatiskt att dyka upp när det är 30 min, 5 min och 1 min kvar tills den automatiska inlämningen sker (figur 7).

 

Tidsgra_ns5_framed__6_.png
Figur 7

 Förläng eller ta bort tidsgräns för enskild elev/student under pågående prov/tentamen

Under prov-/tentamenstillfället går det att manuellt förlänga tiden eller ta bort tidsbegränsningen helt via USB minne med provets offlinefil på eller via elevens/studentens profil.

 

Förläng tidsgräns med USB minne (prov/tenta på plats)

  1. Eleven/studenten klicka på kugghjulet längst upp till vänster i Digiexam-klienten där provet/tentamen skrivs.
  2. Inställningsrutan öppnas. När inställningsrutan är öppen ska en USB-sticka med provets eller tentamens offlinefil på sättas in i datorn.
  3. Tillgänglighetsinställningarna öppnas och gör det möjligt att manuellt förlänga tiden eller ta bort tidsbegränsningen helt (figur 8).

Screenshot_2023-04-05_at_12.57.35_framed__3_.png
Figur 8

 

Om tiden går ut innan eleven/studenten själv lämnar in provet/tentamen så kommer en informationsruta dyka upp som informerar eleven/studenten om att provet/tentamen nu är inlämnad (figur 10).

 

9_swe_write.png
Figur 9

 

Förläng tidsgräns via elevens/studentens profil (prov/tenta på distans)

Klicka på denna länk för att komma till den delen av guiden.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer