Följ

Tidsbegränsa prov / tentamen med automatisk inlämning

Den här artikeln beskriver och visar hur tidsbegränsnings-funktionen med automatisk inlämning fungerar. Följ instruktionerna nedan för att använda tidsbegränsnings-funktionen.

Aktivera tidsgräns på prov/tentamen

Gå till det prov/tentamen i ditt provbibliotek som du vill tidsbegränsa eller skapa ett nytt prov/tentamen. Under rubriken "Tidsgräns", välj "" och ställ in hur många timmar och/eller minuter eleverna/studenterna har på sig att genomföra provet/tentamen (see figur 1). Glöm inte att spara provet/tentamen om du lägger till tidsgräns på ett befintligt prov.

När du sparar provet/tentan kommer tidsbegränsningen vara en del av provtillfället när det aktiveras.
Om en elev behöver längre tid på sig innan provets start måste detta ändras i tillgänglighets inställningarna som man kommer åt under kolumnen "Elever" sök på namnet och ändra på tillåt förlängd provtid.

 

Provet/tentamens timer startar individuellt för varje elev/student när de startar provet/tentamen. Exempel: Om ett prov har tidsbegränsning på 30 min och elev 1 startar provet 10:00 så kommer provet automatiskt att lämnas in för eleven 10:30. Om elev 2 startar samma prov 10:03 så kommer provet automatiskt lämnas in för eleven 10:33.

Se nästa steg för mer information om förlängd provtid för utvalda elever/studenter.

Screenshot_2019-06-18_at_10.45.10.png 

Screenshot_2019-06-18_at_10.45.20.png
Figur 1

Förlängd provtid eller ingen tidsgräns för enskilda elever/studenter

Det går att ställa in förlängd provtid eller ta bort tisbegränsningen helt för utvalda elever/studenter. För att göra det så klickar du på "Elever" i vänstermenyn, sök upp eleven/studenten och välj förlängd provtid och bestäm hur många procent tiden ska förlängas med eller välj "Ta bort tidsgräns" för att helt ta bort tidsbegränsningen och automatiska inlämningen för eleven/studenten (se figur 2).

OBS! Ändringarna som görs på eleven/studenten här sparas tills de ändras igen på just den här studenten i elevvyn och slår igenom på alla prov/tentamen för hela er skola/organisation, inte endast för en enskild lärares prov/tentamen.

2_swe_student_follow_up.png
Figur 2

Starta prov/tentamen med tidsgräns

1. När det är dags att starta provet/tentamen kommer dina förinställda val för tidsbegränsning att dyka upp i startrutan. Du kan nu ändra tidsgränsen om du vill för just det här prov-/tentamenstillfället (se figur 3).

OBS! Om du inte har tidsbegränsning påslaget för det prov/tentamen som startas så kommer inte rubriken "Tidsgräns" att synas.

3_swe_start.png
Figur 3

2. När provet/tentamen är startad så ser du tidsbegränsningen i informationsrutan längst upp i prov-/tentamenstillfällets monitoreringsvy (se figur 4).

4_swe_start.png
Figur 4

Tidsgräns ur elevens/studentens perspektiv

1. Elever/studenter kommer ha möjlighet att se den totala tiden de har på sig att skriva provet/tentamen om de väljer "Exam information"-rutan i vänstermenyn där det står "Time limit:" efter att ha startat provet/tentamen (se figur 5).

Det går också att hela tiden se hur mycket tid som är kvar i top-menyn (se figur 5) samt att välja om tiden ska synas eller inte genom att klicka på timern (se figur 6).

5_swe_write.png
Figur 5

6_swe_write.png

Figur 6

2. En informationsruta som visar hur mycket tid som är kvar kommer automatiskt att dyka upp när det är 30 min, 5 min och 1 min kvar tills den automatiska inlämningen sker (se figur 7).

7_swe_write.png
Figur 7

Förlänga tid, ta bort tidsgräns för enskild elev/student under provet/tentamens gång

Under prov-/tentamenstillfället går det att manuellt förlänga tiden eller ta bort tidsbegränsningen helt via USB minne med provets offlinefil på eller via elevens/studentens profil.

Förläng tidsgräns med USB minne

Detta görs genom att be eleven/studenten klicka på kugghjulet längst upp till vänster i DigiExam-klienten där provet/tentamen skrivs vilket öppnar inställningsrutan. När inställningsrutan är öppen kan ett USB-minne med provets eller tentamens offlinefil på föras in i datorn för att öppna de inställningar som gör det möjligt att manuellt förlänga tiden eller ta bort tidsbegränsningen helt (se figur 8).

8_swe_write.png
Figur 8

Förläng tidsgräns via elevens/studentens profil

Gå in på elevens/studentens profil genom att klicka på eleven/studenten som tidsgränsen ska förlängas för i monitoreringsvyn eller sök fram eleven/studenten via elevsökningen.
Bocka i "Tillåt förlängd provtid för prov med tidsgräns" och välj att ta bort eller för länga provtiden. Klicka sedan på "Spara" och be eleven/studenten att lämna in provet/tentamen och sedan starta den igen. När provet/tentamen startas igen så kommer de nya inställningarna gälla för förlängd provtid.

Förläng tidsgräns via USB-minne

För in ett USB-minne med provets eller tentamens offlinefil på i elevens/studentens dator för att öppna de inställningar som gör det möjligt att manuellt förlänga tiden eller ta bort tidsbegränsningen helt (se figur 10). 

10_swe_write.png
Figur 9

Om tiden går ut innan eleven/studenten själv lämnar in provet/tentamen så kommer en informationsruta dyka upp som informerar eleven/studenten om att provet/tentamen nu är inlämnad (se figur 10).

9_swe_write.png

Figur 10

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer