Följ

SAML integration (Skolfederation)

Om din organisation använder Skolfederation som standard för Single-Sign-On (SSO) för dina anställda och elever, kan det vara användbart att lägga till en integration mellan Skolfederation och Digiexam. Denna guide kommer att ta dig igenom konfigurationen av SAML-integrationen mellan Skolfederation och Digiexam. Vänligen observera att du behöver ha rollen som kontohanterare för att kunna utföra stegen nedan.


Steg 1 - Aktivera SAML-integrationen i Digiexam

Börja med att gå till "Organisation" -> "Integrationer" i Digiexam. Här kommer du att kunna klicka på "Aktivera SAML integration" för att påbörja konfigureringen (figur 1).

Skolfederation 1.png

figur 1


Steg 2 - Konfigurera Skolfederation-integrationen

Välj Skolfederation från de två alternativ som visas och välj sedan er organisation från rullgardinsmenyn. Se till att även inkludera skolans enhetskod som är en del av din IDP-miljö (figur 2). Denna kod hjälper till att bestämma vilka användare som ska kunna logga in på Digiexam baserat på var de befinner sig i din informationsdatabas (t.ex. Microsoft Azure eller Google Workspace).

Skolfederation 2.png

figur 2

Klicka på "Spara" och låt integrationen samla in rätt metadata för att stödja en eventuell SSO via den inloggningsportal ni har för er organisation.

Observera att Digiexam synkroniseras med Skolfederation varje dag kl. 03.00 UTC+1. Om det är första gången du ställer in integrationen kan det därför dröja tills nästa dag innan du ser ändringarna av din nykonfigurerade Digiexam- och Skolfederation-integration.


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer