SAML-integration

Guider till hur man kopplar olika SAML system med DigiExam. Ex: G Suite, Skolfederation.