Följ

Installationsguide - Mac

Ladda ner DigiExam-klienten genom att klicka här

 

1. Gå till den mapp där installationsfilen laddades ner och öppna filen. Filen kommer heta:
"DigiExam [versionsnummer]" exempelvis "DigiExam 10.0.4"

2. När du öppnat installationsfilen bör du se samma ruta som visas i figur 1 nedan. För att installera DigiExam, dra DigiExam-ikonen till program-mappen och släpp den där (se figur 1)

1.png
Figur 1

3. Öppna DigiExam-klienten genom att klicka på DigiExam-ikonen i ”Program”-mappen. Första gången du öppnar programmet kan följande meddelande visas (se figur 3)


Figur 2

Om du får detta eller ett liknande meddelande så följ instruktionerna nedan för att få DigiExam att fungera korrekt på din mac. Om du inte fick detta meddelande så är det bara att börja använda DigiExam, se i så fall guiden "Skriva prov/tenta med DigiExam" för mer information.

3.1 Klicka på ”Systeminställningar” (se figur 3)


Figur 3

3.2 Klicka på ”Säkerhet och Integritet” (se figur 4)


Figur 4

3.3 Klicka på låset för att göra det möjligt att ändra inställningar (se figur 5)


Figur 5

3.4 Skriv in användarnamn och lösenord (se figur 6)


Figur 6

3.5 Ändra ”Tillåt program hämtade från” till ”Var som helst” och klicka på ”Tillåt från var som helst” i dialogrutan som dyker upp (se figur 7)


Figur 7

3.6 Nu ska du kunna öppna DigiExam genom att klicka på DigiExam-ikonen. Välj ”Öppna” om rutan nedan visas (se figur 8)


Figur 8

3.7 Gå tillbaka till steg 3.5 och ändra tillbaka inställningarna till ditt ursprungliga val om du inte vill att din Mac ska vara öppen för att tillåta appar från "Var som helst".

Nu kan du öppna DigiExam-klienten och se guiden "Skriva prov/tenta med DigiExam" för mer information.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer