Följ

Skriva prov/tenta med DigiExam

Har du inte installerat DigiExam-klienten ännu? Klicka här för att komma till våra installationsmanualer.

Öppna DigiExam-klienten, fyll i dina uppgifter och tryck på "Save" (se figur 1).

 • Region: välj "Europa" om din skola är belägen i Sverige
 • Student code: bestäms av din skola/universitet, fråga din lärare/tentamensvakt vilken studentkod du ska använda om du är osäker
 • First name: Ditt förnamn
 • Last name: Ditt efternamn
 • E-mail address: kan vara din privata eller skolans/universitetets e-postadress, fråga lärare/tentamensvakt om du är osäker på vilken du ska använda
 • Confirm e-mail address: fyll i din e-postadress igen
 • Remember me: bocka i den här rutan om du vill spara de uppgifter du fyllt i

1_swe.png
Figur 1

Det finns två sätt att starta prov/tentor i DigiExam, med prov ID eller genom att planera provet/tentan för en specifik grupp.

Prov/tentor som planerats för en grupp

Vid ett planerat prov/tenta behöver du endast fylla i dina uppgifter för att automatiskt hitta provet/tentan. Om inget har dykt upp när du startar DigiExam-klienten kan du trycka på knappen "Update exam list" (se nästan längst upp till vänster i figur 2) för att uppdatera klienten. Om inte det fungerar, kontrollera med din lärare att du angett samma uppgifter som läraren angett i gruppen.

Prov/tenta med Prov ID

Vid prov/tenta som startas med ett prov ID så får du ett prov ID från din lärare/tentamensvakt som du fyller i under rubriken "Exam ID", klicka sedan på knappen "Find exam" (se figur 2) för att hitta och kunna starta provet/tentan. 

2_swe.png
Figur 2

Starta prov/tenta 

Välj det prov eller den tenta du vill skriva under rubriken "Select exam" (se figur 3).
Starta sedan provet/tentan genom att trycka på knappen "Start exam" under rubriken "Exam details" (se figur 3).

3_swe.png
Figur 3

När du klickar på "Start exam" dyker det upp en ruta där du får bekräfta att du vill starta provet/tentan. Klicka på knappen "Start exam" (se figur 4) för att starta provet/tentan eller på "Cancel" (se figur 4) för att återgå till att välja prov/tenta.

4_swe.png
Figur 4

När du startat provet/tentan kommer du in i examinationsvyn där du hittar de frågor som ska besvaras. Nedan finns en beskrivning av examinationsvyn som du hittar i  figur 5:

 1. Hjälpmedel och ändra inmatningsspråk
 2. Eleven/studentens uppgifter som angivits i DigiExam-klienten
 3. Klocka
 4. Antal besvarade frågor
 5. "Hand in exam and exit"-knappen används för att lämna in provet/tentan
 6. Batteriprocent/batterindikator
 7. Frågemeny
 8. Prov/tentamensinformation och information från DigiExam


Figur 5

Exempel på hur en fritextfråga kan se ut (se figur 6)

6_swe.png
Figur 6

Exempel på hur en envalsfråga kan se ut (se figur 7)


Figur 7

Exempel på hur en flervalsfråga kan se ut (se figur 8)


Figur 8

Exempel på hur markering av frågor fungerar (se figur 9)


Figur 9

Inlämning

När du skrivit klart ditt prov/tenta så trycker du på "Hand in exam and exit"-knappen längst upp till höger i examinationsvyn för att lämna in.

Du får då frågan om du vill lämna in (se figur 10) och om du verkligen vill lämna in (se figur 11). Du får frågan två gånger som en säkerhetskontroll för att du inte ska råka lämna in av misstag.

Klicka på "Hand in exam"-knappen i båda rutorna för att lämna in ditt prov/tenta. 

chrome_swe_10.png
Figur 10

chrome_swe_11.png
Figur 11

Efter att du lämnat in provet/tentan får du detta bekräftat genom en ruta där det står "Exam handed in" detta betyder att provet/tentan är inlämnad (se figur 12).

chrome_swe_12.png
Figur 12

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer