Följ

Skriva prov/tenta med Digiexam

OBS! Har du inte installerat Digiexam-klienten ännu? Klicka här för att komma till våra installationsmanualer.

 


 

Inloggning via webben (iPad, Mac och Windows)


Inloggning via klienten/appen (Chromebooks)

 


Logga in - iPad, Mac och Windows

Elever/studenter kan starta prov på två sätt:

 1. Logga in via webben eller den integration som din skola/organisation använder, och starta Digiexam- klienten/appen från webben utan att fylla i några uppgifter i klienten/appen (figur 1).
 2. Starta Digiexam-klienten/appen på din enhet och ange e-post och lösenord (figur 2).

Screenshot_2022-12-27_at_12.05.45_framed__1_.png
Figur 1

 

Screenshot_2022-12-27_at_12.06.59_framed__3_.png
Figur 2

 

Logga in - Chromebook

Logga ut från ditt Chrome-konto till "kiosk-läget" på din Chromebook, därifrån startar du appen Digiexam.

Chromebook-användare fortsätter att ange sina uppgifter, det vill säga fullständigt namn, e-post och  studentkod för att kunna gå in i klienten/appen.

Öppna Digiexam-klienten (appen), fyll i dina uppgifter och tryck på Ok (figur 3).

 • Region: välj Europa om din skola är belägen i Sverige.
 • Språk: Välj språk i klienten.
 • Studentkod: bestäms av din skola/universitet, fråga din lärare/tentamensvakt vilken studentkod du ska använda om du är osäker.
 • Förnamn: Ditt förnamn.
 • Efternamn: Ditt efternamn.
 • E-postadress: Kan vara din privata eller skolans/universitetets e-postadress, fråga lärare/tentamensvakt om du är osäker på vilken du ska använda.
 • Håll mig inloggad: bocka i den här rutan om du vill fortsätta vara inloggad.

digi-se.png

Figur 3

 


Hitta prov/tentamen

När inne i Digiexam -klienten/appen, prov/tentamen kan hittas antingen genom Prov-ID eller i sektionen Aktiva prov (gruppprov), beroende på hur provet/tentamen har startats av din lärare (figur 4).

Screenshot_2022-12-27_at_12.07.54_framed__4_.png
Figur 4

 

Prov/tentor som planerats för en grupp

Vid ett planerat prov/tenta behöver du endast fylla i dina korrekta uppgifter för att automatiskt hitta provet/tentamen. Om inget har dykt upp när du startar Digiexam-klienten kan du trycka på pilarna vid Aktiva prov för att uppdatera listan. Om inte det fungerar, kontrollera med din lärare att du angett samma uppgifter som läraren har angett i gruppen.

 

Prov/tenta med Prov-ID

Vid prov/tenta som startas med ett prov ID så får du ett prov ID från din lärare/tentamensvakt som du fyller i under rubriken Prov-ID, klicka sedan på knappen Sök prov (figur 5) för att hitta och kunna starta provet/tentamen.

 

Screenshot_2022-12-27_at_12.07.54_framed__4_.png

Figur 5

 


Starta prov/tentamen

Välj det prov eller den tenta du vill skriva under rubriken Välj prov (figur 6).
Starta sedan provet/tentan genom att trycka på knappen Starta prov under rubriken Provdetaljer (figur 3).

 

Screenshot_2022-12-27_at_12.11.43_framed__8_.png
Figur 6

När du klickar på Starta prov dyker det upp en ruta där du får bekräfta att du vill starta provet/tentan. Klicka på knappen Starta prov (figur 7) för att starta provet/tentan eller på Avbryt (figur 5) för att återgå till att välja prov/tenta.

 

Screenshot_2022-12-27_at_12.11.43_framed__8_.png

Figur 7

När du startat provet/tentan kommer du in i examinationsvyn där du hittar de frågor som ska besvaras. Nedan finns en beskrivning av examinationsvyn som du hittar i figur 8:

 1. Inställningar, ändra inmatningsspråk (endast inmatningsspråk som finns installerade på datorn kommer kunna väljas) och röst
 2. Talsyntes
 3. Eleven/studentens uppgifter som angivits i Digiexam-klienten
 4. Antal besvarade frågor
 5. Lämna in-knappen används för att lämna in provet/tentan
 6. Batteriprocent/batterindikator
 7. Frågemeny
 8. Prov/tentamensinformation och information från Digiexam. Här kan du information om att det är en låst frågeordning. Mer information om det hittar du här.

 

Screenshot_2022-12-27_at_12.13.33_framed__9_.png

Figur 8


Exempel på hur en fritextfråga kan se ut (figur 9)

Screenshot_2022-12-27_at_12.14.11_framed__10_.png

Figur 9


Exempel på hur en en-valsfråga kan se ut (figur 10)

Screenshot_2022-12-27_at_12.14.50_framed__11_.png
Figur 10


Exempel på hur en flervalsfråga kan se ut (figur 11)

Screenshot_2022-12-27_at_12.15.26_framed__12_.png
Figur 11


Exempel på ordlucka (figur 12)

Screenshot_2022-12-27_at_12.15.41_framed__13_.png

Figur 12


Exempel på hur markering av frågor fungerar när man klickar på den gula markeringen till höger vid frågan så markeras frågan även i listan till vänster så man kan se det när man även inte är på den specifika frågan. (figur 13)

Screenshot_2022-12-27_at_12.16.25_framed__14_.png
Figur 13

 


Inlämning

När du skrivit klart ditt prov/tenta så trycker du på Lämna in-knappen längst upp till höger i examinationsvyn för att lämna in.

Du får då frågan om du verkligen vill lämna in (figur 14). Du får frågan som en säkerhetskontroll för att du inte ska råka lämna in av misstag.

Klicka på Lämna in prov-knappen i båda rutorna för att lämna in ditt prov/tenta. 

Screenshot_2022-12-27_at_12.17.31_framed__16_.png
Figur 14

 

Efter att du lämnat in provet/tentan får du detta bekräftat genom en ruta där det står Prov inlämnat detta betyder att provet/tentan är inlämnad (figur 15).

Screenshot_2022-12-27_at_12.17.39_framed__17_.png
Figur 15

 

Det är viktigt att du även klickar på Avsluta Digiexam. Detta då applikationen låser ned de andra funktionerna på din dator och först applikationen stängs och släpper låsningen till din enhet.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer