Följ

Introduktion till rollen administratör

Administratörsrollen i Digiexam används främst som en understödjande roll till lärare på er skola/organisation.

Administratören har samma gränssnitt och funktioner som en lärare, men är inte begränsad till ett lärarkonto utan kan se allt som händer i Digiexam inom er skola/organisation. Administratören kan starta och avsluta ett prov/en tenta, dela rättning och publicera prov/tenta precis som lärare, men förutom sina egna prov kan administratören göra detta på alla lärares prov/tentor inom skolan/organisationen.

Därigenom kan administratören hjälpa användare direkt från sitt eget konto och behöver inte fysiskt vara hos en användare för att hjälpa till.

 


 

Länk till guiden: Checklista för administratörer

Länk till guiden: Ta bort anonymisering

 


Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer