Följ

Prov/tenta med nedlåst läge inaktivt

Ett provtillfälle kan startas i ett läge där nedlåsningen av studentens/elevens dator är inaktiverad

När nedlåsningen är inaktiverad startar DigiExam-klienten som vanligt men i ett fönster i stället för det nedlåsta/säkra läget. Det innebär att eleverna/studenterna har möjlighet att använda andra program samtidigt, som t.ex. hjälpprogram som talsyntes, använda internet för informationssökning eller använda sig av information från ett delat dokument.

Skapa ett prov med nedlåst läge inaktivt

När du skapar ett prov/tentamen väljer du att inställningen "Nedlåsning av studentens dator" ska vara "Av (se figur 1).

Uppla_st_prov_bild.v_12.0.2.png
Figur 1

Skapa frågor för ett prov/tentamen med funktionen Ej nedlåst läge

Du kan därefter skapa ditt prov/tentamen som vanligt genom att följa guiden för Skapa prov

Studenten/Elevens perspektiv

Provet/tentan startas på samma sätt som andra DigiExam-prov/tentor, fyll i uppgifterna (se figur 2).

Login_screen.v12.03.png

Figur 2

Vid genomförandet av provet/tentan kommer eleverna/studenterna ha tillgång till sin dator som vanligt så de kommer åt exempelvis webbläsare och andra program, datorn kommer alltså inte vara nedlåst.
Figur 3 nedan visar en elev som läser en debatt artikel i en webbläsare samtidigt som man har definitionen av källkritik i en annan.
För att lämna in klickar eleven på knappen "Lämna in" längst upp i högra hörnet, precis som
när ett prov i nedlåst läge lämnas in. 

Guide_ka_llkritik.png
Figur 3

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer