Följ

Prov/tenta med nedlåst läge inaktivt

Ett provtillfälle kan startas i ett läge där nedlåsningen av studentens/elevens dator är inaktiverad

När nedlåsningen är inaktiverad startar Digiexam-klienten som vanligt men i ett fönster i stället för det nedlåsta/säkra läget. Det innebär att eleverna/studenterna har möjlighet att använda andra program samtidigt, som t.ex. hjälpprogram som talsyntes, använda internet för informationssökning eller använda sig av information från ett delat dokument.

 


 

Innehållsförteckning

1. Stänga av nedlåst läge

1.1 Tillåt elever att kopiera och klistra in från andra program

2. Skapa frågor för ett prov/tentamen med funktionen Ej nedlåst läge

3. Studentens/Elevens perspektiv

 1. Stänga av nedlåst läge

Följ stegen nedan för att stänga av nedlåst läge när du skapar eller redigerar ett prov.

1. Klicka på "+ Skapa nytt prov" eller redigera ett befintligt prov
2. Stäng av nedlåst läge genom att klicka på Av-knappen under rubriken Nedlåsning av studentens dator (figur 1)
3. Spara provet, nedåsning av provet kommer nu vara avslaget

 

1.1 Tillåt elever att kopiera och klistra in från andra program

Följ stegen nedan för att tillåta elever att kopiera och klistra in från andra program i ett prov utan nedlåsning aktiverat.

1. Stäng av nedlåsning i provet (se föregående steg "1. Stänga av nedlåst läge"), funktionen "Tillåt studenterna att kopiera och klistra in från andra program" kommer nu visas direkt under funktionen Nedlåsning av studentens dator
2. Ställ in inställningen "Tillåt studenterna att kopiera och klistra in från andra program" till (figur 1)
3. Spara provet och "Tillåt studenterna att kopiera och klistra in från andra program" kommer nu att vara aktiv

 

Screenshot_2023-03-13_at_13.30.34_framed__1_.png

Screenshot_2023-03-13_at_13.34.35_framed__2_.pngFigur 1

 

 

2. Skapa frågor för ett prov/tentamen med funktionen Ej nedlåst läge

Du kan därefter skapa ditt prov/tentamen som vanligt genom att följa guiden för Skapa prov

 

 

3. Studentens/Elevens perspektiv

Provet/tentan startas på samma sätt som andra Digiexam-prov/tentor, fyll i uppgifterna (figur 2 & 3).

Nedla_st__2_.png

Figur 2

 

Screenshot_2022-12-27_at_12.06.59_framed__3_.png
Figur 3

 

Vid genomförandet av provet/tentan kommer eleverna/studenterna ha tillgång till sin dator som vanligt så de kommer åt exempelvis webbläsare och andra program, datorn kommer alltså inte vara nedlåst.
Figur 3 nedan visar en elev som läser en debatt artikel i en webbläsare samtidigt som man har definitionen av källkritik i en annan.
För att lämna in klickar eleven på knappen Lämna in längst upp i högra hörnet, precis som när ett prov i nedlåst läge lämnas in. 

ka_llkritik__1_.png
Figur 4

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer