Följ

Lägg till frågor i ett prov

I denna guide går vi igenom de olika frågetyperna, vad skillnaderna är och hur de används.

 

 

 


 

Frågetyper

Använd knappen Lägg till fråga för att lägga till en fråga. Håll muspekaren på knappen så dyker de frågetyper upp som finns tillgängliga. (figur 1)

La_gg_till_fra_gor__1_.png

Figur 1

 

Det finns fyra olika frågetyper: fritextfråga, flera val, flera rätta svar och ordluckor. Alla frågetyper kan kompletteras med bilder genom att trycka på Lägg till bild. Det går även att skriva egna anteckningar på varje fråga. Dessa syns inte för eleven utan endast för läraren vid rättning. De olika frågetyperna beskrivs mer ingående nedan.

 


 
Fritextfråga

Fritextfrågor har inga förvalda alternativ att välja mellan. En fritextfråga kan bestå av alla sedvanliga tecken och med möjlighet att begränsa antalet ord (se mjuk och hård begränsning nedan) som eleven kan skriva. Läraren sätter själv poäng på fritextfrågor och kan även ge feedback till eleven på olika sätt (beskrivs mer ingående under ”rättning och återkoppling”) under rättningen. (figur 2)

  • Ingen begränsning innebär att eleven kan skriva valfritt antal ord.
  • Mjuk begränsning innebär att eleven har ett antal ord att hålla sig inom, men kan fortsätta skriva efter att den satta gränsen är uppnådd. Eleven får då feedback genom att texten rödmarkeras efter att begränsningen uppnåtts.
  • Hård begränsning innebär att eleven inte kan skriva fler ord efter det antal som läraren satt den hårda begränsningen till.

 

La_gg_till_fra_gor__2_.png

Figur 2

 


 

Flera val

Kryssfråga med två eller flera alternativ där endast ett alternativ kan vara korrekt. Denna frågetyp rättas helt automatiskt vid poängbaserad rättning. (figur 3)

La_gg_till_fra_gor__3_.png

Figur 3

 


 

Flera rätta svar

Kryssfråga med två eller flera alternativ där ett eller flera korrekta svar kan finnas. Dessa frågor rättas automatiskt. (figur 4) Välj hur frågan ska rättas:

  • Allt eller inget - Samtliga svarsalternativ ska anges korrekt för att få poäng.

  • Rätt minus fel - Korrekta svarsalternativ har en poäng baserat på maxpoängen för frågan. Inkorrekta svarsalternativ ger avdrag från maxpoängen för frågan. Noll poäng är den lägsta poäng som kan ges.

  • Poäng per svar - Pluspoäng för varje rätt svar. Varje rätt svar är värt maxpoängen för frågan delat på antalet potentiellt rätta alternativ. Inga poäng dras av för fel svar. Noll poäng är den lägsta poäng som kan ges.

 

La_gg_till_fra_gor__4_.png

Figur 4

 


 

Ordluckor

OBS! Ordlucka fungerar bara på DigiExam klienten med version 11.4.0 och senare.

Denna frågetyp innebär att en text presenteras följt av en textruta där eleven/studenten fyller i sitt svar. Svaret jämförs sedan med en lista över tillåtna svar. Ordlucka kan användas till glosor, quiz, förhör, rättstavning och mycket mer. (figur 5)

 

La_gg_till_fra_gor__5_.png

Figur 5


För att läsa mer om frågetypen Ordlucka, klicka här.

 


 

Lägg till media

Medialänkar används för att berika ditt prov eller din tentamen med en typ av information som ger dig bredare möjligheter att testa dina elevers/studenters kunskaper. För tillfället finns stöd för länkar till YouTube, ljud, webbsida och PDF. Klicka här för att öppna guiden Medialänkar. (figur 6)

La_gg_fra_gor_prov__6_.png

Figur 6

 

Om du vill infoga en bild så kan du göra det genom att trycka på Infoga bild i texteditorn.

OBS! Det är endast bilder som fungerar offline, alla andra medialänkar kräver en internetuppkoppling för att fungera. (figur 7)

La_gg_fra_gor_prov__7_.png

Figur 7

 Egna anteckningar

Du har även möjlighet att lägga in egna anteckningar som inte är synliga för eleverna till respektive fråga. Dessa anteckningar kommer du sedan se i samband med rättning av prov. (figur 8)

La_gg_fra_gor_prov__8_.png

Figur 8

 Spara

Spara genom att trycka på någon av Spara-knapparna. Om grundregeln för ett prov är uppfylld så dyker provet upp i biblioteket efter att det sparats. (figur 9)

La_gg_fra_gor_prov__9_.png

Figur 9

Om provet inte dyker upp så går det alltid att kontrollera vad som behöver kompletteras genom att trycka på frågetecknet intill Spara-knappen.


 

Nästa artikel: Starta prov


Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer