Följ

Skriva prov över flera tillfällen

För att låta elever/ studenter skriva ett prov över flera tillfällen (till exempel vid en uppsats) låter du provet ligga kvar som aktivt efter att eleverna har lämnat in provet/ tentan.

När eleverna/studenterna har lämnat in sitt prov/ tenta är provet låst för dem - de kan inte komma åt det.

När det är dags för eleverna/studenterna att fortsätta skriva så går du in på provet under "Pågående" och klickar på "Lås upp prov" bredvid elevernas namn. Då kan eleverna öppna DigiExam och starta provet för att fortsätta skriva (se figur 1).

Skriva_prov_o_ver_flera_tillfa_llen.png

Figur 1

Om du har avslutat provet så kan du starta upp det igen genom att leta rätt på provet i vyn "Prov", det bör ligga under rubrikerna "Rättade" eller "Orättade" prov.

Klicka sedan på pilen längst ut till höger bredvid provet och välj "övervaka". Då kommer du till övervakningsvyn där du kan scrolla längst ned på sidan och klicka på "starta prov".

Screen_Shot_2018-09-04_at_15.07.50.png

Figur 2

Sedan låser du upp provet för eleverna på samma sätt som ovan.

Observera: DigiExam har inte fullt stöd för att skriva prov över flera tillfällen. Vi rekommenderar inte att du börjar rätta eller ge feedback på provet förrän det är helt avslutat och inlämnat. Det finns annars en viss risk att ditt arbete försvinner.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer