Följ

Skriva prov över flera tillfällen

Observera: Digiexam har inte fullt stöd för att skriva prov över flera tillfällen. Vi rekommenderar inte att du börjar rätta eller ge feedback på provet förrän det är helt avslutat och inlämnat. Ditt rättningsarbete för en elev som släpps in i ett prov igen försvinner (skrivs över).

 


 

För att låta elever/studenter skriva ett prov över flera tillfällen (till exempel vid en uppsats) låter du provet ligga kvar som aktivt efter att eleverna har lämnat in provet/tentan.

När eleverna/studenterna har lämnat in provet/tentan låser sig provet/tentan för dem - de kan inte komma åt det igen förrän provets/tentans ägare låser upp det.

 


 

När det är dags för eleverna/studenterna att fortsätta skriva så går du in på provet under Pågående och klickar på Lås upp prov bredvid elevernas namn eller klickar på Lås upp alla om alla elever ska fortsätta skriva. Då kan eleverna öppna Digiexam och starta provet för att fortsätta skriva (figur 1).

 

Screenshot_2022-12-28_at_10.32.35_framed__1_.png

Figur 1

Om tiden går ut innan eleven/studenten själv lämnar in provet/tentamen så kommer en ruta dyka upp som informerar eleven/studenten om att provet/tentamen nu är inlämnad.

Om det är så att eleven/studenten har rätt till mer tid så går det när denna ruta är uppe att åter öppna och förlänga tiden. Det görs genom att föra in ett USB-minne med provets eller tentamens offline-fil i datorn för att öppna de inställningar som gör det möjligt att manuellt förlänga eller ta bort tiden.

 

Starta ett redan avslutat prov 

Klicka här för att komma till guiden "Starta ett redan avslutat prov".

 


 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer