Följ

Återskapa ej inlämnade svar

Om en elev/student står som Offline i Övervaka-vyn kan det bero på flera saker, exempelvis att elevens/studentens dator har tappat internetuppkopplingen, eleven/studenten har bara stängt ned eller stängt av datorn utan att lämna in provet korrekt, provet avslutades innan eleven/studenten hann lämna in det, datorn har hängt sig och dylikt.

Svaren finns sparade och för att få in elevens/studentens svar behöver följande steg göras på samma enhet (dator eller iPad) som eleven/studenten genomförde provet/tentan:

  1. Eleven/studenten ska avsluta Digiexam genom en hård omstart, dvs. hålla in ström-knappen tills enheten startar om helt (svaren kommer inte att försvinna).

  2. Läraren låser upp provet för eleven/studenten i övervakningsvyn eller med USB-minne. Följ denna guide.

  3. Eleven/studenten startar provet igen med exakt samma uppgifter (E-postadress och elev/student -kod) och på samma enhet som första gången provet startades (dessa uppgifter syns i Övervakningsvyn om eleven/studenten inte är säker på vilka uppgifter som använts).

  4. Eleven/studenten kan nu fortsätta skriva provet eller klicka på Lämna in.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer