Följ

Rekommenderade länkar

Via funktionen Lägg till media och/eller Externa verktyg i ett prov kan externa länkar/webbsidor tillåtas i den nedlåst miljön eleverna genomför provet i. Om provet eleverna ska genomföra tillåter eleverna att använda ex. en digital ordlista kan den göras tillgänglig via en vitlistad, extern länk.

Skillnaden på Lägg till media och Externa verktyg kan enklast förklaras enligt följande: 

Lägg till media - en tillåten länk kopplas till en fråga, dvs eleven kan nå den vitlistade länken i själva frågan

Externa verktyg - en tillåten länk är kopplad till hela provet, dvs eleven kan nå länken i själva frågan eller från provbeskrivningen. Externa verktyg kan även nås innan eleven startat provet.

! Observera att ett Externa verktyg skapas av en kontohanterare på skolan och därefter kan lärare aktivera det för användning i ett prov 

 

Nedan listas de länkar vi rekommenderar för att tillåta en extern resurs för digitala ordlistor under ett pågående prov. De exempel som listas kan användas i de delprov som prövar skriftlig framställning i Svenska.

För att tillåta en extern webbsida i en fritextfråga, klicka på +Lägg till media och välj Webbsida.

Kopiera länken nedan och klistra in den i rutan Webbadress (URL) via Lägg till media och tillåt Webbsida:

Hemsida                                                                     

https://svenska.se/  Svenska Akademins Ordböcker, tillåt för Hela domänen

http://lexin.nada.kth.se/lexin/  Lexin - flerspråkig ordbok, tillåt för Hela domänen

 

Exempel:

Rekommenderade_la_nkar__1_.png

 

Läs gärna mer om funktionen Lägg till media här:

Medialänkar

Läs gärna mer om funktionen Externa verktyg här:

Externa verktyg


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer