Följ

Delningsmöjligheter för prov/tentor och matriser

I den här artikeln förklaras hur ett prov, en tenta eller en matris kan delas och hur delningen kan återkallas.

Dela prov-/tentamall

Delningsverktyget kopierar ett prov-/tentamall till en annan användare. Prov-/tentamallen dyker upp i mottagarens provbibliotek med en grön delnings ikon på sig.  delning.png 
                                                                                                                            
OBS: Mottagaren kan inte göra ändringar i den delade prov-/tentamallen förrän den sparats som ny prov-/tentamall i mottagarens provbibliotek. Öppna provet och spara som ny.

När man sparat prov-/tentamall som ny skapas en ny version som nu ägs av mottagaren.

Den delade prov-/tentamallen finns alltid kvar i  provbiblioteket tills den tas bort av ägaren eller mottagaren. Ändringar som görs av ägaren till den delade prov-/tentamallen kommer fortsätta slå igenom även i mottagarens provbibliotek.

 

För att dela prov-/tentamall

1. Logga in i Digiexam och gå till Prov i vänstermenyn

2. I fliken Provbibliotek klicka på pilen till höger om knappen Redigera och välj Dela

3. Fyll i e-postadressen till den du vill dela provet/tentan med och klicka på knappen Dela. Provet/tentan delas då till Digiexam-kontot som är kopplat till e-postadressen.


OBS! Det går endast att dela till en e-postadress åt gången, e-postadressen måste vara kopplad till ett aktivt Digiexam-konto för att mottagaren ska kunna se det delade provet/tentan. 

 

Dela matris

1. Logga in i Digiexam och gå till Matriser i vänstermenyn

2. Klicka på pilen till höger om knappen Redigera och välj Dela

3. Fyll i e-postadressen till den du vill dela matrisen med och klicka på knappen Dela och matrisen delas till Digiexam-kontot som är kopplat till e-postadressen.


OBS! Det går endast att dela till en e-postadress åt gången, e-postadressen måste vara kopplad till ett aktivt Digiexam-konto för att mottagaren ska kunna se det delade provet/tentan.

 

Ta bort delning

1. Logga in i Digiexam och gå till Prov eller Matriser i vänstermenyn beroende på vilken delning som ska tas bort

2. Klicka på pilen till höger om knappen Redigera för det prov/tenta eller matris som delningen ska tas bort på och välj Dela

3. En lista dyker upp under rubriken "Användare som har tillgång till: Titel på prov/tenta/matris" med de konton som provet/tentan/matrisen delats till. Klicka på den papperskorg-ikonen till höger om den e-postadress du vill ta bort delningen för. Delningen är nu borttagen.

 

Dela prov till provvakt/tentavakt

Se vår nya artikel gällande att kunna dela övervakningen av ett prov. Länk till artikeln finns här: Bjuda in provövervakare till ett prov

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer