Följ

Bjuda in Provövervakare till ett prov

Det finns nu möjlighet att bjuda in till rollen som Provövervakare när du startar eller schemalägger ett prov. Du kan bjuda in någon som idag inte har ett konto i Digiexam eller en annan lärare som du vill ska övervaka t.ex. ett nationellt prov.

 


Hur du bjuder in

Du bjuder in till denna rollen när du startar eller schemalägger ett prov. Skriv in mailadressen till den person som du vill ska övervaka provet i rutan under Bjud in provövervakare och klicka på Lägg till inbjudan. Du kan bjuda in flera personer som ska kunna övervaka vid samma provtillfälle. 

Screenshot_2023-03-13_at_12.20.47_framed__1_.png

Du kommer även få ett antal val på vilka rättigheter som Provövervakaren ska ha under provtillfället.

Screenshot_2023-03-13_at_12.20.55_framed__2_.png

Starta prov: Det innebär att Provövervakaren har rättighet att starta provet tidigare om du valt schemaläggning.

Avsluta prov: Provövervakaren har då rättighet att avsluta provet när samtliga elever lämnat in eller när provtiden är slut. Eller om något hänt som gör att man måste avsluta provet för att fortsätta skriva senare.

Låsa och låsa upp prov: Rättigheten innebär att Provövervakaren kan låsa prov för en elev så att de inte längre kan skriva i provet utan eleven hamnar offline och måste lämna in sina svar via USB-sticka. De har även rättighet att låsa upp prov för en elev som t.ex. behövde gå på rast, starta om datorn m.m. och ska fortsätta skriva i provet.

Ny funktion är även att man kan välja att Låsa eller Låsa upp prov för alla elever samtidigt.

Ladda ned offlineprovfilen: Rättigheten innebär att Provövervakaren kan ladda ned offline-filen från provet på en USB-sticka om någon elev ska skriva provet offline, behöver mer tid i provtillfället eller saknar någon Tillgänglighetsinställning vid provtillfället som de har rätt till.

 

När du lagt till mailadressen och valt inställningar till Provövervakaren så väljer du även om provet ska startas via Prov-ID eller Grupp. Klicka sedan på Starta provet nu och inbjudan kommer att skickas per mail till Provövervakaren. Den personen kommer att få 2 stycken mail om det är första gången de blivit inbjudna. I det första mailet kommer de få acceptera rollen som Provövervakare och kan sedan komma direkt till provet. Det andra mailet skickas med en länk direkt till provet.

Provövervakaren kommer inte komma åt någon annan information på skolans konto utan enbart komma åt provet som de blivit inbjudna till.

 

Ta bort eller bjuda in Provövervakare under pågående prov

Om provet redan startat och du vill bjuda in en ny person som Provövervakare, ta bort eller ändra inställningar på vilka rättigheter som Provövervakaren ska ha kan du nu göra detta i Övervakningsvyn på provet.

Screenshot_2023-03-13_at_12.22.44_framed__6_.png

Du kan ta bort rollen genom att klicka på papperskorgen efter mailadressen på Provövervakaren. De tappar då möjligheten att fortsätta övervaka provet. Notera att ändringen slår igenom först när Provövervakaren uppdaterar webbsidan.

Det finns även möjlighet att bjuda in en ny person genom att lägga till mailadressen till personen i rutan Bjud in provövervakare och skicka på Lägg till inbjudan

Du kan även här välja att ta bort eller lägga till rättigheterna som Provövervakaren ska ha under provtillfället. Notera att ändringarna slår igenom först när Provövervakaren uppdaterar webbsidan.

 

För Provvakten finns även denna artikel: Provvakt/Provövervakare

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer