Följ

Använd en formelsamling i Digiexam

Digiexam ger möjligheten att använda webbapplikationer som ex. visar formelsamlingar som ett externt verktyg. Elever/Studenter kan använda den funktionalitet den externa webbapplikationen erbjuder, men i en nedlåst miljö.

Observera att det externa verktyget måste läggas till av en kontohanterare på skolan först, innan det blir tillgängligt för lärarna att använda i prov och uppgifter.

Det är avgörande att en kontohanterare på skolan verifierar det externa verktyget och säkerställer att det fungerar i skolans IT-miljö.

 


 

Använda ett externt verktyg för en formelsamling i ett prov

Funktionen att tillåta det externa verktyget finns i provets inställningar under Externa verktyg. (figur 1)

Anva_ndaFormelsamling__1_.png

Figur 1

 

Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka och kan sedan ange den PDF-länk som eleverna ska kunna använda. (figur 2)

 

Anva_ndaFormelsamling__2_.png

Figur 2

 

Dvs. den specifika länken till formelsamlingen som ska användas, ex. https://www.formelsamlingen.se/Media/gk5grnn5/formelblad_matte1abc_2021.pdf behöver anges i det externa verktyget:  

Anva_ndaFormelsamling__3_.png

Klicka på Spara ändringarna

 


 

Genomföra ett prov i Digiexam med ett eller flera externa verktyg

Elever kan starta ett externt verktyg i Digiexam-klienten innan eller efter att de startat provet. Provet startas som vanligt och det externa verktyget finns då tillgängligt att använda.

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter det externa verktyget att användas i ett prov.

2. Lärare aktiverar provet på vanligt vis eller genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att läraren klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras till eleverna och provet sökas fram av elev för att starta. Observera att externa verktyg kan startas innan provet startas.

Anva_ndaFormelsamling__4_.png

Eleven söker fram provet och startar provet i Digiexam-klienten

 

4. Provet genomförs sedan som vanligt med det externa verktyget tillgängligt i Digiexam-klienten

Anva_ndaFormelsamling__5_.png

Eleven kan gå till det externa verktyget

Anva_ndaFormelsamling__6_.png

Eleven kan använda det externa verktyget 

Eleverna kan växla mellan de olika externa verktygen genom att klicka på ikonerna för dem och minimera dem för att gå tillbaka till provet genom att klicka på X.

Anva_ndaFormelsamling__7_.png

 


Länk till Kontohanterarens roll

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer