Följ

Använd Geogebra i Digiexam

Digiexam ger möjligheten att använda webbapplikationen Geogebra som ett externt verktyg. Elever/studenter kan använda den funktionalitet den externa webbapplikationen erbjuder, men i en nedlåst miljö.

Observera att det externa verktyget måste läggas till av en kontohanterare på skolan först, innan det blir tillgängligt för lärarna att använda i prov och uppgifter. Det är viktigt att ni testar det externa verktyget internt och verifierar att det kan användas på ett korrekt sätt.

Vi rekommenderar följande URL https://www.geogebra.org/classic

 


 

Använd Geogebra i ett prov

Funktionen att tillåta Geogebra finns i provets inställningar under Externa verktyg. (figur 1)

Anva_ndaGeobra__1_.png

Figur 1

Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka . (figur 2)

Anva_ndaGeobra__2_.png

Figur 2

Då webbadressen redan finns tillagd av kontohanteraren behöver ingen ytterligare webbadress anges.

 


 

Genomföra ett prov i Digiexam med ett externt verktyg

Elever kan starta ett externt verktyg i Digiexam-klienten innan eller efter att de startat provet. Provet startas som vanligt och det externa verktyget finns då tillgängligt att använda.

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter det externa verktyget att användas i ett prov.

2. Lärare aktiverar provet på vanligt vis eller genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att läraren klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras till eleverna och provet sökas fram av elev för att starta. Observera att externa verktyg kan startas innan provet startas. 

Anva_ndaGeobra__3_.png

Eleven söker fram provet och startar provet i Digiexam-klienten

 

4. Provet genomförs sedan som vanligt med det externa verktyget tillgängligt i Digiexam-klienten

Anva_ndaGeobra__4_.png

Eleven kan gå till det externa verktyget

Anva_ndaGeobra__5_.png

Eleven kan använda det externa verktyget 

 


Länk till Kontohanterarens roll

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer