Följ

Använd en webblänk i Digiexam

Digiexam ger möjligheten att använda webbapplikationer som ex. en hemsida eller ett Youtube-klipp som ett externt verktyg. Elever/Studenter kan nå och använda den webblänk som tillåts i provet, men i en nedlåst miljö.

Observera att det externa verktyget måste läggas till av en kontohanterare på skolan först, innan det blir tillgängligt för lärarna att använda i prov och uppgifter.

Till skillnad mot funktionen Lägg till media där en webblänk kopplas till en specifik fråga av läraren, blir då den tillagda webblänken kopplad till hela provet som ett externt verktyg.

 


 

 Använda ett externt verktyg för en webbsida/webblänk i ett prov

Funktionen att tillåta det externa verktyget finns i provets inställningar under Externa verktyg. (figur 1)

Anva_ndaWebbLa_nk__1_.png

Figur 1

 

Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka och kan sedan ange den webblänk som eleverna ska kunna använda. Dvs. den specifika länken till som en elev ska kunna använda i provet. (figur 2)

Nedan visas två exempel av externa verktyg som skpats av en kontohanterare på skolan, Extern webbsida och Youtube. (figur 2)

 

Exempel: Extern webbsida

Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka och kan sedan ange den webblänk som eleverna ska kunna använda genom att klicka på Redigera. (figur 2)

Anva_ndaWebbLa_nk__2_.png

Figur 2

 

Klistra in den webblänk som ska tillåtas,  ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/

(figur 3)

Anva_ndaWebbLa_nk__3_.png

Figur 3

 

Exempel: Youtube

Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka och kan sedan ange den webblänk som eleverna ska kunna använda genom att klicka på Redigera. (figur 4)

Anva_ndaWebbLa_nk__4_.png

Figur 4

 

Klistra in den webblänk som ska tillåtas,  ex. https://youtu.be/n4fJylEuIpo

 

Klicka på Spara ändringarna. (figur 5)

Anva_ndaWebbLa_nk__5_.png

Figur 5

 


 

Genomföra ett prov i Digiexam med ett eller flera externa verktyg

Elever kan starta ett externt verktyg i Digiexam-klienten innan eller efter att de startat provet. Provet startas som vanligt och det externa verktyget finns då tillgängligt att använda.

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter det externa verktyget att användas i ett prov.

2. Lärare aktiverar provet på vanligt vis eller genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att läraren klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras till eleverna och provet sökas fram av elev för att starta. Observera att externa verktyg kan startas innan provet startas.

Anva_ndaWebbLa_nk__6_.png

Eleven söker fram provet och startar provet i Digiexam-klienten

 

4. Provet genomförs sedan som vanligt med det externa verktyget tillgängligt i Digiexam-klienten

Anva_ndaWebbLa_nk__7_.png

Eleven kan gå till det externa verktyget

Anva_ndaWebbLa_nk__8_.png

Eleven kan använda det externa verktyget 

Eleverna kan växla mellan de olika externa verktygen genom att klicka på ikonerna för dem och minimera dem för att gå tillbaka till provet genom att klicka på X.

Anva_ndaWebbLa_nk__9_.png

 


Länk till Kontohanterarens roll

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer