Följ

Hörförståelse i Digiexam

Använd en webblänk för hörförståelse i Digiexam

Digiexam ger via funktionen Externa verktyg möjligheten att använda webbapplikationer som ex. en webbsida med ljudfiler eller en länk till ett delat ljudklipp i ett prov.  Elever kan nå och använda den webblänk som tillåts i provet, men i en nedlåst miljö.

Observera att det externa verktyget måste läggas till av en kontohanterare på skolan först, innan det blir tillgängligt för lärarna att använda i prov och uppgifter.

Till skillnad mot funktionen Lägg till media där en webblänk kopplas till en specifik fråga av läraren, blir då den tillagda webblänken kopplad till hela provet som ett externt verktyg. I exemplet med ett hörförståelseprov, kan eleven spela ljudfilen i bakgrunden medan frågorna besvaras.

 


 

Använda ett externt verktyg för en ljudfil via en webbsida/webblänk i ett prov

Funktionen att tillåta det externa verktyget finns i provets inställningar under Externa verktyg. (figur 1)

Ho_tfo_rsta_else__1_.png

Figur 1

 

Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka  och kan sedan ange den webblänk som eleverna ska kunna använda. Dvs. den specifika länken till ljudklippet som eleverna ska kunna använda i provet. (figur 2)

Nedan visas två exempel av webblänkar via externa verktyg som skapats av en kontohanterare på skolan, Extern webbsida och Delad länk. (figur 2)

 

Exempel: Extern webbsida

Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka  och kan sedan ange den webblänk som eleverna ska kunna använda genom att klicka på Redigera. (figur 2)

Ho_tfo_rsta_else__2_.png

Figur 2

 

Klistra in den webblänk som ska tillåtas, i det här exemplet används ett gammalt NP exempelprov

där frågorna hämtats till provet och där ljudfilen som används har länkadressen  https://play.gu.se/media/0_9scbafno (figur 3)

Ho_tfo_rsta_else__3_.png

Figur 3

 

Exempel: Delad länk

Läraren väljer ett externt verktyg som ska kunna användas i provet genom att klicka  och kan sedan ange den webblänk som eleverna ska kunna använda genom att klicka på Redigera. (figur 4)

Ho_tfo_rsta_else__4_.png

Figur 4

 

Klistra in den webblänk som ska tillåtas, observera att delade länkar från ex. Drive/Onedrive kräver inställningen att alla med länken kan visa den.

Klicka på Spara ändringarna. (figur 5)

Ho_tfo_rsta_else__5_.png

Figur 5

 


 

Genomföra ett prov i Digiexam med ett eller flera externa verktyg

Elever kan starta ett externt verktyg i Digiexam-klienten innan eller efter att de startat provet. Provet startas som vanligt och det externa verktyget finns då tillgängligt att använda.

Förslagsvis genom följande steg:

1. Lärare tillåter det externa verktyget att användas i ett prov.

2. Lärare aktiverar provet på vanligt vis eller genom att klicka på Schemalägg i Provbiblioteket för att få ett provID. Ett schemalagt prov ger ett provID, men elever kan inte påbörja det förrän det startats på schemalagd tid eller att läraren klickar på Starta prov i översiktsvyn.

3. ProvID kan kommuniceras till eleverna och provet sökas fram av elev för att starta. Observera att externa verktyg kan startas innan provet startas. 

Ho_tfo_rsta_else__6_.png

Eleven söker fram provet och startar provet i Digiexam-klienten

 

4. Provet genomförs sedan som vanligt med det externa verktyget tillgängligt i Digiexam-klienten

Ho_tfo_rsta_else__7_.png

Eleven kan gå till det externa verktyget

 

Ho_tfo_rsta_else__8_.png

Eleven kan använda det externa verktyget 

 

Eleverna kan lyssna på ljudfilen och samtidigt besvara frågorna i provet genom att minimera det externa verktyget.

Ho_tfo_rsta_else__9_.png

 


Länk till Kontohanterarens roll

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer