Följ

Låst frågeordning (MEQ)

Det är viktigt att elevernas/studenternas Digiexam-klient är uppdaterad till version 12.1.0 för att MEQ ska fungera.

Om du väljer Låst frågeordning (MEQ) innebär det att när eleven/studenten svarat på en fråga och går vidare till nästa fråga, kan de inte gå tillbaks för att ändra sitt svar i den tidigare besvarade frågan.

 

Screenshot_2023-03-13_at_13.21.48_framed__2_.png

 

Eleven/studenten kommer få information när de startar provet att frågeordningen kommer vara låst. De får även information om detta under provtillfället i samband med att de klickar på Gå till nästa fråga. Eleven/studenten kan inte klicka på tidigare besvarad fråga för att gå tillbaks och ändra sitt svar. De kommer fortfarande se Frågerubriken i den vänstra menyn i klienten.

 För att se hur det ser ut för eleven/studenten när de utför provet se denna artikel: Låst frågeordning

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer