Följ

Dela rättningsarbete

Som administratör eller lärare så kan man välja att dela rättningsarbete av prov till andra lärare som har en lärarroll på Digiexam. Man kan alltså endast dela prov med andra om den personen har en lärareroll, man kan i dagsläget inte dela ett prov med en person som exempelvis endast har en roll som provövervakare. Lärare som har fått rättningsarbete tilldelat sig kan inte dela rättningsarbetet vidare. 

Hitta provet under Orättade/Rättade. Klicka på provet som du vill dela rättningsarbetet av. Tryck sedan på Dela rättningsarbetet (figur 1). 

Screenshot_2023-03-13_at_12.29.18_framed__1_.pngFigur 1

 

 

Här skriver du in e-post adressen som tillhör den lärare du vill dela till och väljer de frågor och elever som läraren ska få tillgång till att rätta, tryck sedan på Dela rättningsarbetet (figur 2). E-post adressen måste vara kopplad till en lärarroll på din skola. Flera lärare kan ha tillgång till att rätta samma frågor och elever. 

Screenshot_2023-03-13_at_12.30.39_framed__2_.png
Figur 2

 

 

Så här hittar du rättningsarbetet som tilldelats dig

När du har fått ett rättningsarbete delat till dig så kan du hitta oftast i orättat-fliken. Till höger om titeln står det att provet är delat till dig, och från vem (figur 3). 

Delad_ra_ttning__3_.png
Figur 3

För att börja rätta trycker du på Rätta och tryck sedan på Börja rätta.

 

Så här tar man bort ett delat rättningsarbete 

OBS: Endast administratör och ägaren av provet kan ta bort ett delat rättningsarbete.

Gå till ditt provbibliotek.
Klicka på rättat-fliken. 
Klicka  på provets namn med blå text för att komma till dela rättningsarbetet vyn.

Klicka på dela rättningsarbete
Ta bort delningen genom att  klicka på papperskorgen till höger.

 

 

Om du vill ha information om hur man rättar i Digiexam, klicka här. 

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer