Följ

Externa provverktyg - Tal till text/diktering

I den här guiden förklarar vi hur du lägger till dikteringsverktyget i ett prov och hur det kan användas i ett prov.

OBS! Detta måste göras av en kontohanterare på din skola/organisation.

Digiexam ger möjlighet att använda webbverktyget Whisper-OpenAI som ett externt verktyg. Verktyget tillåter ca. 30 sekunder av diktering som ska sen transkriberas. Inspelningen och transkriberingen kan återupprepas obegränsat av eleven när de använder tjänsten.

Observera att det externa verktyget först måste läggas till av en kontohanterare på skolan innan det blir tillgängligt för lärare att använda i prov och uppgifter. Det är viktigt att du testar det externa verktyget internt och kontrollerar att det kan användas korrekt.

NOTERA! Vi har endast testat diktering på svenska och engelska!


Hur man skapar det externa verktyget

För att lägga till det externa verktyget på skolan/organisationen går du till Skapa externt verktyg, väljer en ikon och namnger verktyget "Tal till text".

När kontoförvaltaren lägger till det externa verktyget "Speech to text" läggs landningssidans URL till med rätt URL som du vill använda. Vi rekommenderar följande URL: https://huggingface.co/spaces/openai/whisper

Lärarna behöver inte redigera landningssidans URL eftersom det är ett specifikt verktyg.

Skärmavbild 2023-10-04 kl. 14.11.47.png

När t.ex. https://huggingface.co/spaces/openai/whisper anges i landningssidans URL läggs den automatiskt till i "Tillåt enskilda webbsidor".

Inga andra domänadresser behöver anges.OBS!
Provinställningen "Tillåt att kopiera-klistra text" måste vara på för provet, och Mikrofon måste tillåtas inne i det externa verktyget för att det här verktyget ska fungera!
Hur verktyget ska användas i ett prov

Steg 1. Starta ett prov och klicka på det externa verktyget.

Externa verktyget kan startas både innan och efter provet har startats.

Picture1.jpg

 

Steg 2. Klicka på "Record" (spela in) för att starta inspelningen.

 

Skärmavbild 2023-10-04 kl. 14.15.45.png

Steg 3. Klicka på "Stop" och "Transribe".

Din text ska synas som på bilden nedan

Skärmavbild 2023-10-04 kl. 14.16.15.png

Skärmavbild 2023-10-04 kl. 14.16.47.png

 

Steg 4. Tryck på CTRL/CMD C och CTRL/CMD V. Kopiera och klistra in den genererade texten i svarsrutan som syns bilden nedan.

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer