Följ

Använd en chatbot i Digiexam

En chatbot kan tillåtas att användas av eleverna i ett prov via Externa verktyg

 


 

I uppgiften som eleverna ska genomföra kan de exemplevis använda chatboten https://chat.bloombot.ai/ för att utveckla sitt svar. Ett exempel på en uppgift skulle kunna se ut så här:

 

Screenshot 2023-09-19 at 09.15.44.png

Ett exempel på en chatbot som lagts till via Externa verktyg kommer att ge eleverna möjlighet att ställa frågor och använda svaren till sitt textsvar:

Screenshot 2023-10-13 at 10.33.34.png


 

Grundfunktionen i Digiexam-appen är att endast text eleven själv har producerat kan kopieras och klistras i texteditorn. Det går att tillåta eleverna att kopiera in text från resurser i provet (Publik provbeskrivning, frågor, tillåtna länkar och externa verktyg)

Screenshot 2023-09-19 at 09.22.25.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer