Följ

Använd Digiexam som en anteckningsyta i nedlåst läge

Du kan låta eleverna använda Digiexam som ett anteckningsverktyg i ett nedlåst läge.

Skapa en öppen fritextfråga och låt eleverna använda skrivytan som ett anteckningsblock. På så vis kan eleverna föra anteckningar på sin enhet, men i ett nedlåst läge där de inte kommer åt andra applikationer/webbsidor som kan inverka störande på uppgiften.

 

Anteckningstavla_nedla_st__1_.png

 

Skapa ett prov med en öppen instruktion och en fritextfråga där eleverna ges möjlighet till en skrivyta. 

Eleverna genomför provet precis som vanligt och deras anteckningar publiceras till dem efter lektionen. Genom funktionen Lägg till media i en fråga kan du tillåta externa länkar i det nedlåsta läget.

Genom att sedan publicera elevernas anteckningar till elevens konto i Digiexam så tillgängliggör du deras anteckningar från genomgången. 

 

Anteckningstavla_nedla_st__2_.png

 

Tips: Vill du ha ett sammanhängande dokument? Avpublicera och starta igång provet igen nästa lektion så kommer de åt sina tidigare svar och kan fortsätta lägga till anteckningar iden nedlåsta skrivytan 

 

När provet är publicerat ser eleven sina anteckningar på sitt konto i Digiexam.

 

Anteckningstavla_nedla_st__3_.png

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer