Följ

Öva på gamla nationella prov

I denna artikel finns äldre, publicerade nationella prov i olika ämnen. Syftet med artikeln är att beskriva hur elever kan öva på på olika prov i Digiexam, antingen en förberedelse inför ett riktigt nationellt prov eller som en övning inför Skolverkets egen provtjänst för digitala NP som införs i framtiden.

Exemplen som visas är exporterade i PDF-format som en inspiration, men kan även delas direkt till dig som ett färdigt prov genom att kontakta Supporten.

Tillgängliga exempelprov:

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer