Följ

Lägg till frågor i ett prov

I denna guide går vi igenom de olika frågetyperna, vad skillnaderna är och hur de används.

 

 


 

Frågetyper

Använd knappen Lägg till fråga för att lägga till en fråga. Håll muspekaren på knappen så dyker de frågetyper upp som finns tillgängliga. (figur 1)

La_gg_till_fra_gor__1_.png

Figur 1

Det finns fyra olika frågetyper: 

Fritextfråga:

Eleverna svarar med ett skriftligt svar. En textfråga är lämplig för långa och korta svar samt uppsatsfrågor. Svaret kan innehålla text, siffror och ritningar (på de flesta operativsystem). Vid bedömning av textfrågor är det möjligt att kommentera och ge feedback direkt i elevens svar.

Flervalsfråga:

Eleverna får flera svarsalternativ och väljer bara ett svarsalternativ som korrekt. Den här frågetypen korrigeras alltid automatiskt.

Flera rätta svar:

Eleverna får flera svarsalternativ och väljer alla svarsalternativ som gäller. Denna frågetyp korrigeras endast automatiskt om eleven får svaret helt korrekt eller helt felaktigt. Om eleven får svaret delvis korrekt är det upp till läraren att gå in och manuellt ange poängen.

Ordluckor

Denna frågetyp innebär att en text presenteras följt av en textruta där eleven fyller i sitt svar. Svaret jämförs sedan med rätt ord för en matchning. "Word Gap" kan användas för ordlistor, frågesporter, ifrågasättande, stavning och mycket mer.

 


 
Fritextfråga

Fritextfrågor har inga förvalda alternativ att välja mellan.

En fritextfråga kan bestå av alla sedvanliga tecken och med möjlighet att begränsa antalet ord (se mjuk och hård begränsning) som eleven kan skriva.

Läraren sätter själv poäng på fritextfrågor och kan även ge feedback till eleven på olika sätt (beskrivs mer ingående under ”rättning och återkoppling”) under rättningen. (figur 2)

Fyll i följande fält för att uppfylla kraven (bild 2):

Frågerubrik Redigera frågans titel/nummer efter behov.

Fråga Ange din fråga i textrutan. Detta är ett obligatoriskt fält.

Maxpoäng Antalet möjliga poäng som eleverna kan få på frågan. Detta är ett obligatoriskt fält.

 

Lägg till media

Rättningsinformation

Max längd

Egna anteckningar

La_gg_till_fra_gor__2_.png

Figur 2

 


 

Flervalsfråga

Kryssfråga med två eller flera alternativ där endast ett alternativ kan vara korrekt. (Se bilden nedan)
(*Vänligen notera att när eleven/studenten valt sitt svar så kan det ej avmarkeras, utan enbart ändras till ett annat svarsalternativ.)

Svarsalternativ

Lista två eller flera svarsalternativ. Använd knapparna ta bort och lägg till alternativ tills du har det antal svarsalternativ du behöver. Endast ett svarsval/alternativ kan vara korrekt. Välj vilket svarsalternativ som är korrekt.

Rättningsinformation

Maxpoäng: Antalet möjliga poäng som eleverna kan få på frågan. Detta är ett obligatoriskt fält. Denna frågetyp rättas helt automatiskt vid poängbaserad rättning. (figur 3)

Egna anteckningar: Anteckningar är inte synliga för deltagarna. Professorer och lärare kan använda anteckningar för att lista vad som ska ingå i ett studentsvar, eller för att ge bakgrundsinformation om en fråga när de delar tentor med kollegor etc.

La_gg_till_fra_gor__3_.png

Figur 3

 


 

Flera rätta svar

Kryssfråga med två eller flera alternativ där ett eller flera korrekta svar kan finnas.

Välj hur frågan ska rättas:

Allt eller inget - Samtliga svarsalternativ ska anges korrekt för att få poäng.

Rätt minus fel - Korrekta svarsalternativ har en poäng baserat på maxpoängen för frågan. Inkorrekta svarsalternativ ger avdrag från maxpoängen för frågan. Noll poäng är den lägsta poäng som kan ges.

Poäng per svar - Pluspoäng för varje rätt svar. Varje rätt svar är värt maxpoängen för frågan delat på antalet potentiellt rätta alternativ. Inga poäng dras av för fel svar. Noll poäng är den lägsta poäng som kan ges.

 

La_gg_till_fra_gor__4_.png

Figur 4

 


 

Ordluckor

OBS! Ordlucka fungerar bara på Digiexam klienten med version 11.4.0 och senare.

Denna frågetyp innebär att en text presenteras följt av en textruta där eleven/studenten fyller i sitt svar. Svaret jämförs sedan med en lista över tillåtna svar. Ordlucka kan användas till glosor, quiz, förhör, rättstavning och mycket mer. (figur 5)

Matchning:

Exakt träff: Det här alternativet kräver att ordluckan fylls i exakt som läraren skriver.

Innehåller: Med den här inställningen behöver det inte vara exakt det ordet utan ordet måste inkluderas.

Skiftlägeskänslig: gör orden känsliga för stora och små bokstäver.

Välj hur frågan ska rättas

La_gg_till_fra_gor__5_.png

Figur 5


För att läsa mer om frågetypen Ordlucka, klicka här.


Rättningsinformation

Rättningsalternativ för frågor med flera rätt svar och ordluckor

Allt eller inget - Samtliga svarsalternativ ska anges korrekt för att få poäng.

Rätt minus fel - Korrekta svarsalternativ har en poäng baserat på maxpoängen för frågan. Inkorrekta svarsalternativ ger avdrag från maxpoängen för frågan. Noll poäng är den lägsta poäng som kan ges.

Poäng per svar - Pluspoäng för varje rätt svar. Varje rätt svar är värt maxpoängen för frågan delat på antalet potentiellt rätta alternativ. Inga poäng dras av för fel svar. Noll poäng är den lägsta poäng som kan ges.

Max längd för fritextfrågor:

Ingen begränsning innebär att eleven kan skriva valfritt antal ord.

Mjuk begränsning innebär att eleven har ett antal ord att hålla sig inom, men kan fortsätta skriva efter att den satta gränsen är uppnådd. Eleven får då feedback genom att texten rödmarkeras efter att begränsningen uppnåtts.

Hård begränsning innebär att eleven inte kan skriva fler ord efter det antal som läraren satt den hårda begränsningen till.


 

Lägg till media

Media länkar används för att berika ditt prov eller din tentamen med en typ av information som ger dig bredare möjligheter att testa dina elevers/studenters kunskaper.

För tillfället finns stöd för länkar till YouTube, ljud, webbsida och PDF. Klicka här för att öppna guiden Medialänkar. (figur 6)

La_gg_fra_gor_prov__6_.png

Figur 6

Om du vill infoga en bild så kan du göra det genom att trycka på Infoga bild i texteditorn.

Du kan bifoga en eller flera bilder. Digiexam stöder JPEG-, GIF-, PNG- och TIFF-filer.

OBS! Det är endast bilder som fungerar offline, alla andra media länkar kräver en internetuppkoppling för att fungera. (figur 7)

Screenshot_2023-01-12_at_13.27.03_framed__2_.png

Figur 7

 Egna anteckningar

Du har även möjlighet att lägga in egna anteckningar som inte är synliga för eleverna till respektive fråga. Dessa anteckningar kommer du sedan se i samband med rättning av prov.

Anteckningar är inte synliga för deltagarna. Professorer och lärare kan använda anteckningar för att lista vad som ska ingå i ett studentsvar, eller för att ge bakgrundsinformation om en fråga när de delar tentor med kollegor etc.(figur 8)

La_gg_fra_gor_prov__8_.png

Figur 8

 Spara

Spara genom att trycka på någon av Spara-knapparna. Om grundregeln för ett prov är uppfylld så dyker provet upp i biblioteket efter att det sparats. (figur 9)

Screenshot_2023-02-28_at_12.05.10_framed__1_.jpg

Figur 9

Om provet inte dyker upp så går det alltid att kontrollera vad som behöver kompletteras genom att trycka på frågetecknet intill Spara-knappen.


 

Nästa artikel: Starta prov


Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer