Följ

Rätta med matris och följa upp elevers förmågor

En förutsättning för att rätta med matris är att du redan har skapat en matris och använt den i ett prov. 


 

För att lära dig hur man skapar en matris, klicka här. 

För att lära dig hur man använder matriser i prov, klicka här. 

För att lära dig mer om rättningsvyn och bedömning, klicka här. 

 


 

Matriser i rättningsvyn

När du är i rättningsvyn av ett prov med en matris så kan du jämföra elevens text på varje fråga med förmågorna i matrisen. Om du vill se alla förmågor och nivåer du angett i matrisen så kan du trycka på Visa bedömningsmatrisen, du kan även se nivåernas krav om du håller musen över en nivå av en förmåga (figur 1). 

Matris__1_.png
Figur 1

 

Även om du väljer en nivå som eleven uppfyllt, så måste du också skriva in ett betyg i fältet Summerad bedömning för att frågan ska räknas som rättad. Där kan du skriva vad som helst, till exempel ett betyg som du inte har en nivå för i matrisen, som A- i detta fall. 

När du har betygsatt alla frågor och går till Provresultat i listan till höger så får du en översikt över alla frågor, betygen du satt på dem och vilka nivåer på förmågorna i matrisen som eleven uppfyllt. Här kan du bedöma vad elevens provresultat ska bli och ge slutgiltig återkoppling till eleven (figur 2). 

Matris__2__framed__1_.png
Figur 2

 

Uppföljning av elevens kunskaper

Om du letar upp en elev, antingen genom att söka i "elever"-fliken eller genom att hitta elevens klass i "grupper"-fliken (figur 3), så kan du trycka på elevens namn och komma till en uppföljningsvy av eleven. 

Screenshot_2023-03-13_at_13.58.10_framed__1_.png
Figur 3

I denna vy kan du se vilka prov eleven har skrivit, hur eleven har presterat i förmågorna som dina matriser mäter och vilka klasser eleven tillhör. Observera att lärare endast kan se sina egna prov, matriser och klasser, medan administratörer kan se alla prov, matriser och klasser. 

Under rubriken "Förmågor" kan du trycka på rutan under "Välj bedömningsmatris" och välja någon matris som du vill se hur bra eleven har presterat på. Här kan du se vilken nivå som eleven har uppfyllt på en fråga och i vilket prov. Om du vill se kraven för de olika nivåerna på förmågorna i matrisen så kan du trycka på Visa bedömningsmatrisen figur 4). 

Matris__4_.png
Figur 4

 


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer