Följ

Provbibliotek

I denna artikel så kommer vi att förklara det man kan se i sitt provbibliotek och vad alla flikar och knappar innebär.

Provbibliotek__1_.png 

Provbibliotek

Under fliken Provbibliotek som man automatiskt hamnar på när man tryckt på Prov i menyn till vänster (figur 1) så kan man se alla provmallar som man skapat. Undantaget är för provmallar som man arkiverat som hamnar i ert arkiv. Detta kommer vi att gå igenom längre ner. 

Provbibliotek__19_.png
Figur 1

Provbibliotek__2_.pngFigur 2

Sortering

Sorterings knappen ger oss möjligheten att sortera provmallar och prov under alla sex flikar (figur 3,4 och 5).

Provbibliotek__21_.png
Figur 3

Provbibliotek__20_.png
Figur 4

sorter__1_.png
Figur 5

Sökfunktion

Sökfunktionen finns lik som Sorteringen under varje egen flik (Schemalgad, Pågående, Orättade, Rättade och Publicerade). Sökfunktionen söker endast i den flik som man är under. Här kan man söka på specifika titlar, provID:n och ämnen för att hitta det önskade provet.

Screenshot_2021-11-03_at_16.44.01_framed__1_.png
Figur 6

Starta

Starta knappen använder man när man vill starta ett prov. När man trycker på den knappen så kommer en ruta upp där man kan välja om man vill starta provet med provID eller grupp samt om man vill bjuda in en provövervakare till provet.

Screenshot_2021-11-03_at_16.41.31_framed__1_.png
Figur 7

Schemalägg

Knappen bredvid Starta knappen heter Schemalägg (figur 7). Där kan man välja att schemalägga ett prov för ett kommande tillfälle. När man trycker på den knappen så dyker en ruta upp där man kan välja om man vill starta provet med provID eller grupp samt om man vill bjuda in en provövervakare till provet. Det är även i det steget som man anger start datum/tid för provet (figur 8).

Provbibliotek__9_.png
Figur 8

Redigera

Redigera knappen kan man trycka på för att komma till sidan där man kan redigera provmallen. 

 


 

Schemalagda

Under denna flik kan man se och hantera schemalagda prov. Man kan Övervaka provet, ladda ner en offlinefil på själva provmallen, ändra schemaläggning, starta tidigare, arkivera det schemalagda provet och även ta bort schemaläggningen. (figur 10)

Screenshot_2021-11-04_at_11.20.41_framed__1_.pngFigur 9

Provbibliotek__24_.png
Figur 10

Övervaka

När man trycker på Övervaka så kommer man till den vanliga övervakningsvyn. (figur 11)

figur_10.png
Figur 11


 

Pågående

Under denna flik så kan man se och övervaka prov som är startade och pågår. 

Screenshot_2021-11-04_at_11.20.49_framed__2_.pngFigur 12

Övervaka

När man väl klickar på Övervaka (figur 13) så kommer man till Övervakningsvyn. Här kan man se alla elever som kommit in på provet och ifall eleverna tappar sitt nätverk (figur 14). Om man startar provet med en grupp istället för provID så kan man även se frånvarande elever. Elevernas kolumn byter färg beroende på status, vilket man kan se betydelse av varje färg till höger på sidan (figur 15). I denna vy så kan man även ladda upp en elevs offlinesvarsfil om det behövs.

Kika gärna på vår guide om detta och hur man går till väga för att ladda upp offlinesvarsfilen genom att trycka här.

Provbibliotek__29_.png
Figur 13

pa_g__1_.png
Figur 14

pa_goff__1_.png
Figur 15

 


 

Orättade

I denna vy hamnar prov som har fritext frågor som systemet inte kan rätta automatiskt. 

Screenshot_2021-11-04_at_11.20.58_framed__3_.png
Figur 16

Rätta

När man väl avslutat ett prov så kommer provet att hamna här för att du som lärare ska rätta det. För att komma till rättningsvyn (figur 18) så trycker man på knappen Rätta till höger i kolumnen för det provet (figur 17). I exemplet som vi ser i figur 18 så kan vi se att eleven inte har lyckats lämna in sitt prov och behöver använda ett USB-minne för att lämna in provet. Kika gärna här för en guide på hur man går till väga för att lämna in prov offline.

Det finns olika alternativ även i denna vy (figur 19). Om man trycker på Övervaka (figur 19) så kommer man tillbaka till den vanliga övervakningsvyn (figur 14 & 15). Man kan flytta ett prov till en specifik grupp i efter hand. Även här kan man ladda ner offlinefilen av själva provmallen och sist men inte minst, Arkivera provet.

figur_16.png
Figur 17

Screenshot_2021-11-02_at_16.00.54_framed__1_.png
Figur 18

Provbibliotek__28_.png
Figur 19

 


 

Rättade

När provet är rättat så hamnar det under fliken Rättade.

Screenshot_2021-11-04_at_11.21.05_framed__4_.pngFigur 20

I denna vy så har man en översikt på alla prov som man rättat men som man inte publicerat (figur 21). Till höger om provet så finns alternativet "Publicera resultaten" och bredvid den en pil som pekar neråt. Här kan man komma tillbaka till den vanliga övervakningsvyn likt som alternativen under fliken Orättade. Man kan flytta ett prov till en specifik grupp i efter hand. Även här kan man ladda ner offlinefilen av själva provmallen och sist men inte minst, Arkivera provet.

Provbibliotek__27_.png
Figur 21

Publicera resultaten

När man väl bestämmer sig för att publicera resultaten och trycker på knappen Publicera resultaten så kommer man till publiceringsvyn (figur 22). Kika gärna på vår guide för publiceringsvyn. 

figur_21.png
Figur 22


 

Publicerade

 

Screenshot_2021-11-04_at_11.21.13_framed__5_.pngFigur 23

Visa resultat

Som visat i figur 22 och 24 så se Publicerade-fliken ut så här. Här kan man nu efter att man har publicerat resultaten se resultaten genom att trycka på Visa resultat. I den vyn (figur 25) så kan ni se en lista på alla elever som startade provet, status på inlämning och även provresultaten som de fick.

figur_23.png
Figur 24

Screenshot_2021-11-02_at_16.35.07_framed__1_.png
Figur 25

 


 

Arkiv

Sist men inte minst så har vi Arkivet. Arkivet är en funktion och en flik där man har sina provmallar och prov som man kanske inte behöver längre. Det är som att ta bort provet men utan att det försvinner. I arkivet så kan man även Återställa arkiverade prov (figur 27).

 

arkiv.png
Figur 26

Återställ

Provbibliotek__18_.png
Figur 27


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer