Följ

Skapa prov/tenta

I denna guide går vi igenom de första stegen för att skapa ett prov/en tenta. Ta gärna en titt på YouTube-klippet nedan för att få en översikt om processen, sedan kan du gå igenom guiden steg för steg, där vi bland annat går igenom provinställningar och beskriver vissa funktioner utförligare så att du kan skapa ditt första prov/tenta.

 

 


 

Provbiblioteket

Prov skapas i provbiblioteket. För att hitta till biblioteket, klicka på Prov i menyn till vänster.

Skärmavbild 2023-11-14 kl. 10.50.42.png

 

I biblioteket finns alla prov sparade som inte har arkiverats. Härifrån kan de delas med andra lärare, förhandsgranskas, redigeras eller arkiveras. Det är även från biblioteket som nya prov skapas.

Screenshot_2022-12-28_at_10.12.52_framed__2_.png

 


 

Skapa nytt prov

Börja skapa ett nytt prov genom att klicka på den gröna knappen + Skapa nytt prov.

Screenshot_2022-12-28_at_10.13.32_framed__3_.png

 

Screenshot_2022-12-28_at_10.14.41_framed__4_.png

OBS! Grundregeln för att ett prov/en tenta ska kunna sparas och användas är att titel, ämne samt minst en komplett fråga finns.

 

Provinställningar

Under provinställningar finns det 4 flikar enligt nedan.

Håll muspekaren över info_knapp.png-symbolen för att se en förklaring till inställningen.

  

Allmänt
Screenshot_2022-12-28_at_10.15.23_framed__5_.png

 

Bedömningstyper

  • Poängbaserad rättning
    Använd poäng för att rätta frågor med möjlighet till en automatisk summering av poängen som provresultat. En-, och Flervalsfrågor rättas automatiskt åt dig.
  • Bedömningsmatris
    En bedömningsmatris kopplas till provet och kunskapskrav/förmågor aktiveras till specifika frågor.

 

Den bedömningstyp ditt utkast av provet har är Poängbaserad rättning. Denna guide går igenom hur ett prov skapas med poängbaserad rättning. För att skapa ett prov med Formativ bedömning/Bedömningsmatris finns en guide här.

 

Nedlåsning av studentens dator 

I nedlåst läge har studenter ingen möjlighet att söka information på webben eller att använda andra program på datorn under provtillfället.

  • Slå på för formella prov.
  • Slå av för bedömningsuppgifter där studenter får söka information på webben och använda andra program (klicka här för komma till vår guide om prov i ej nedlåst läge).

 

Fjärrövervakning

Fjärrövervakning är en tilläggstjänst integrerad i Digiexam som ger en ännu högre pålitlighet vid prov/tentor på distans. Elevens/Studentens kamera, mikrofon och skärm delas under provets gång och spelas samtidigt in.

 

Frågor
Screenshot_2022-12-28_at_10.16.08_framed__7_.png

 

Tillgänglighet
Screenshot_2022-12-28_at_10.16.16_framed__8_.png

 

Externa verktyg
Screenshot_2022-12-28_at_10.16.28_framed__9_.png

Länk till guiden Använd Microsoft Teams i Digiexam

 


 

Spara

Grundregeln för att ett prov ska kunna sparas och användas är att titel, ämne samt att minst en komplett fråga finns. En fråga räknas som komplett när den har en frågetext, poäng och ifall det är en flervalsfråga eller en ordluckefråga, så ska frågan ha minst ett alternativ respektive fylld ordlucka.

Skapa_prov1__3_.png

 

När det inte går att spara ett prov, dyker en röd ruta med ett vitt frågetecken upp intill Spara-knappen. Tryck på frågetecknet för att se vad som behöver kompletteras i provet. genom att klicka på texten transporteras man till den plats där kompletteringen behöver göras. Om man av misstag skulle backa ur provet man skapat, kan man alltid trycka på Skapa prov knappen igen så laddas det senaste utkastet man skapat. 

 Nästa artikel: Lägg till frågor i ett prov

 


Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer