Följ

Starta prov

 

 

 


 

Starta prov


Ett prov kan startas på två olika sätt i Digiexam, med prov-ID eller Välj grupp:

  • prov-ID innebär att en unik kod för provet skapas och eleven anger koden i sin Digiexam-app för att kunna starta provet
  • Välj grupp innebär att läraren skapar en grupp/klass och kopplar ett prov till den gruppen. Provet dyker automatiskt upp i elevens Digiexam-app

 

Först så behöver du logga in på Digiexam och gå till ditt Provbibliotek. (figur 1)

Screenshot_2022-12-27_at_14.14.49_framed__1_.png
Figur 1

 

Sedan så väljer du Starta till höger. (figur 2)

Screenshot_2022-12-27_at_14.15.36_framed__2_.png
Figur 2

 

Använd prov-ID

Gå till det prov du vill starta och klicka på Start eller Schemalägg. Bocka i rutan för Använd prov-ID. (figur 3)

Screenshot_2022-12-27_at_14.16.10_framed__3_.png

Figur 3

Klicka på Starta provet nu för att generera det prov-ID som eleverna ska ange. (figur 4)

Screenshot_2022-12-27_at_14.17.56_framed__5_.png

Figur 4

 

För att kunna starta provet behöver eleverna få information om vilket prov-ID de ska ange i Digiexam-klienten. Prov-ID kan kommuniceras muntligt, skriftlig eller digitalt till eleverna.

Du kan starta ett prov hur många gånger som helst från provbiblioteket, när du startar provet kommer ett unikt provtillfälle skapas med ett unikt Prov-ID.

Som exempel kanske ett prov ska skrivas av två olika klasser på två olika dagar.
Dag 1 startar jag provet första gången från provbiblioteket och ger det Prov-ID:t till första klassen, dag 2 startar jag provet igen från provbiblioteket och får då ett nytt provtillfälle med ett nytt Prov-ID och ger det till den andra klassen. På så sätt har klasserna nu fördelats upp i två unika provtillfällen i Digiexam.

 

Välj grupp

Gå till det prov du vill aktivera och klicka på Starta eller Schemalägg. Bocka i rutan för Välj Grupp. (figur 5)

Screenshot_2022-12-27_at_14.16.22_framed__4_.png

Figur 5

 

För att kunna välja en grupp behöver du ha skapat en grupp/klass och en kurs i Grupper i vänstermenyn. Länk till artikel: Skapa grupper.

Provet är aktivt i samma ögonblick som du klickar på Starta provet nu, prov aktiverade med Välj grupp innebär att provet automatiskt dyker upp i elevens Digiexam-app under förutsättning att eleven angett de uppgifter (korrekt studentkod) du använt när du skapade klassen. (figur 6)

 

Screenshot_2022-12-27_at_14.19.12_framed__7_.png

Figur 6

  Offlineprovfilen

I samband med att du startar ett prov kan du också ladda ned offlineprovfilen. Offlineprovfilen ska sparas/kopieras till ett USB-minne och innebär att du kan starta provet på en elevs dator som av någon anledning inte kan starta provet online.

1. Ladda ned offlineprovfilen på ett USB-minne.
2. Öppna Digiexam-klienten (appen) på elevens dator och klicka på hamburgar-ikonen ovanför inloggningen.

Screenshot_2022-12-27_at_14.20.16_framed__9_.png

 

Klicka på Starta prov från USB

Screenshot_2022-12-27_at_14.20.26_framed__10_.png

 

Screenshot_2022-12-27_at_14.20.38_framed__11_.png

3. Sätt in USB-minnet i elevens dator.
4. Starta provet.
5. Du kan ta ut USB-minnet så fort provet har startat.

 

Länk till artikel: Ladda upp offlinesvarsfilElev/Student-vy 

Lärarkontot har också  ett studentkonto kopplat till sig. Ladda ner Digiexam-klienten och ange dina uppgifter (använd din e-post som studentkod).

Länk till artikel: Skriva prov/tenta med Digiexam.


 

Nästa artikel: Schemalägg prov eller gå vidare till Pågående prov.


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer