Följ

Starta prov

 

 

 


 

Starta prov


Ett prov kan startas på två olika sätt i DigiExam, med prov-ID eller Välj grupp:

  • prov-ID innebär att en unik kod för provet skapas och eleven anger koden i sin DigiExam-app för att kunna starta provet
  • Välj grupp innebär att läraren skapar en grupp/klass och kopplar ett prov till den gruppen. Provet dyker automatiskt upp i elevens DigiExam-app

 

Använd prov-ID

Gå till det prov du vill starta och klicka på Start eller Schemalägg. Bocka i rutan för Använd prov-ID

Screenshot_2019-06-18_at_10.34.59.png

Klicka på Starta provet nu för att generera det prov-ID som eleverna ska ange.

Screenshot_2019-06-18_at_10.35.11.png

För att kunna starta provet behöver eleverna få information om vilket prov-ID de ska ange i DigiExam-klienten. Prov-ID kan kommuniceras muntligt, skriftlig eller digitalt till eleverna.

Du kan starta ett prov hur många gånger som helst från provbiblioteket, när du startar provet kommer ett unikt provtillfälle skapas med ett unikt Prov-ID.

Som exempel kanske ett prov ska skrivas av två olika klasser på två olika dagar.
Dag 1 startar jag provet första gången från provbiblioteket och ger det Prov-ID:t till första klassen, dag 2 startar jag provet igen från provbiblioteket och får då ett nytt provtillfälle med ett nytt Prov-ID och ger det till den andra klassen. På så sätt har klasserna nu fördelats upp i två unika provtillfällen i DigiExam.

 

Välj grupp

Gå till det prov du vill aktivera och klicka på "Start" eller "Schemalägg". Bocka i rutan för Välj Grupp

Screenshot_2019-06-18_at_10.35.35.png

 

För att kunna välja en grupp behöver du ha skapat en grupp/klass och en kurs i Grupper i vänstermenyn. Länk till artikel: Skapa grupper.

Provet är aktivt i samma ögonblick som du klickar på Starta provet nu, prov aktiverade med Välj grupp innebär att provet automatiskt dyker upp i elevens DigiExam-app under förutsättning att eleven angett de uppgifter (korrekt studentkod) du använt när du skapade klassen.

 

16.png

  Offlineprovfilen

I samband med att du startar ett prov kan du också ladda ned offlineprovfilen. Offlineprovfilen ska kopieras till ett USB-minne och innebär att du kan starta provet på en elevs dator och avsluta/lämna in elever som av någon anledning inte kan lämna in provet online.

1. Ladda ned offlinefilen på ett USB-minne.
2. Öppna DigiExam på elevens dator.
3. Sätt in USB-minnet i elevens dator.
4. Starta provet.
5. Du kan ta ut USB-minnet så fort provet har startat.

Länk till artikel: Ladda upp offlinesvarsfilElev/Student-vy 

Lärarkontot har också  ett studentkonto kopplat till sig. Ladda ner DigiExam-klienten och ange dina uppgifter (använd din e-post som studentkod).

Länk till artikel: Skriva prov/tenta med DigiExam.


 

Nästa artikel: Schemalägg prov eller gå vidare till Pågående prov.


 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer